• Sitemap
 • Prenumerera

Styrelser

Inom Nätverket SIP finns fyra juridiska organisationer, med varsin egen styrelse. Följande personer sitter i styrelserna under det pågående verksamhetsåret.

Exempel på årsredovisningarProjektors styrelse (2016/2017)

 • Tobias Bjerre (Ordförande), tobias.bjerre@sip.se
 • Rami Alkenayeh (Kassör)
 • Stefan Johansson (Ledamot)
 • Joana Pinheiro (Ledamot)
 • Sofie Sjöstrand (Ledamot)
 • Jesper Petersson (Suppleant)

PIX styrelse (2016/2017)

 • Pia Hammargren (Ordförande), pia.hammargren[a]sip.se
 • Sandra Tigerlind (Ledamot)
 • Sofie Sjöstrand (Ledamot)
 • Stefan Johansson (Ledamot)
 • Ingmar Svensson (Ledamot)
 • Rami Alkenayeh (Ledamot)

Funkibator Östs styrelse (2017/2018)

 • Pia Hammargren (Ordförande), pia.hammargren[a]sip.se
 • Ingmar Svensson (Kassör)
 • Stefan Johansson (Sekreterare)
 • Rodrigo Tiradentes (Ledamot)
 • Anna-Maria Eriksson (Ledamot)
 • Emmalill Frank (Ledamot)
 • Thomas Lindroth (Suppleant)
 • Lukas Carlsson (Suppleant)

Tender Loving Carings styrelse (2017/2018)

 • Sofie Sjöstrand (Ordförande), sofie.sjostrand[a]sip.se
 • Rolf Bäckman (Kassör)
 • Ingmar Svensson (Ledamot)