• Sitemap
  • Prenumerera

På ingång (tidigare SKOL+)

På ingång genomfördes i samarbete med gymnasieförvaltningen inom Växjö kommun. Projektet finansierades av Allmänna arvsfonden och pågick 2013–2016. På ingång är ett av många initiativ från Nätverket SIP som arbetar med ungt engagemang, entreprenörskap, utbildning, och internationella projekt. På ingång startades som ett projekt inom Projektor ideell förening (en del av Nätverket SIP) med målet att erbjuda meningsfulla prova-på-aktiviteter till nyanlända... Read More

På mina villkor

Demokrati – På mina villkor var ett projekt som hjälpte unga mellan 16-25 att göra skillnad i Växjö. Det kunde handla om att väcka olika frågor på en skola, sprida glädje, överraska våra medmänniskor, sprida budskap, kampanja, arrangera aktiviteter, eller något helt annat. Det var deltagarna som bestämde vad vi skulle göra. Och vi hjälpte till med genomförandet. Mer om projektet: ”Vi lyssnar på vad unga vill göra och ser till att det verkligen händer.... Read More

Samhällsentreprenörer

Hösten 2008 startades i Växjö en helt Sverige-unik utbildning i Samhällsentreprenörskap. Utbildningen är en filial till Grimslövs folkhögskola och vänder sig till personer med vilja att förändra och skapa nytt. Metodik inspirerad av Real Life, Avstamp, unga själva och Nätverket SIP i stort. Tredje och sista årskullen går ut vårterminen 2011. Mer information om utbildningen finner du på samhallsentreprenorer.se  Read More

Hallå! – Samhällstidningen

Runt om oss i samhället finns det mängder av resurser som kan användas. Det här ville vi se till att sprida information om och sammankoppla personer så att samhällsvinst uppstod. Därför startade Nätverket SIP 2009 samhällstidningen Hallå! Projektet avslutades 2010. Tidningen delades ut till samtliga hushåll i Växjö, Rottne och Grimslöv totalt 38 000 ex  i nr1 och sen 50 000 ex i nr2. Tidningen lyfte fram förebilder och goda exempel inom social ekonomi, föreningsliv... Read More

A Live landsbygd

Mellan juni 2009 och mars 2011 drevs landsbygdsutvecklingsprojektet ”A Live Landsbygd”. Vi valde det ”svengelska” namnet A Live Landsbygd för att vi dels ville skapa nyfikenhet, men också visa på att det är värdefullt med internationella influenser på landsbygden, att alla landsbygdsbor inte har svenska som modersmål och att det finns ett internationellt intresse för landsbygdsutveckling. A Live landsbygds vision var att verka för att man på sikt skulle kunna... Read More

Datorsupport hemma

Verksamhet där personer +55 får hjälp av ungdomar med att lösa datorproblem hemma. Verksamhet som funnits sedan 2002 och som idag finns i Västervik.  Read More

Bevisboken

Bevisboken är ett diskussionsmaterial om jämställdhet och killar och tjejers roller. Boken är skriven av ungdomar och vänder sig till unga killar. Boken är tänkt att belysa jämställdhetsproblematik i ungdomars världe, t ex skola, fritidsaktiviteter och hemmet. Vi vill starta en diskussion, skapa engagemang och visa att jämställdhet inte enbart är en fråga ... Read More

Second Life

Nätverket SIP drev tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan under 2007 en satsning inne i 3D-världen Second Life. En plattform bygdes upp. En medlemsgrupp med 500 personer fanns. Ett 50-tal aktiviteter genomfördes. Läs mer på www.natverketsip.se/sl Steven Looby / Stefan Johansson om projektet när det avslutades: Hypen kring Second Life är över och nu är det Facebook som gäller. Bakom oss har vi nio månader av aktivt arbete i Second Life. Det har varit kul och givande... Read More

Möt framtiden

Verksamhet där vuxna utbildades av ungdomar i digitala medier. Allt från föreläsningar, miniutbildningar och prova på arrangemang genomfördes över Sverige. www.techgroup.se/mf Det är viktigt för beslutsfattare och vuxna som arbetar med ungdomar att följa med i utvecklingen och se vad som händer. En bred omvärldskunskap är mycket värd idag, men det finns få sätt att få ett grepp om den digitala ungdomskulturen. Det som sker på nätet sker lite i det dolda i och... Read More

Kick ass

Jämställdhetssatsning där föreläsningar och diskussionsträffar arrangeras. Inom Kick ass producerades en annorlunda jämställdhetsplan, bevisboken och nya beteendeprinciper. I Kick Ass arbetar vi med jämställdhet inom riksförbundet Tech Group. Kick Ass vänder sig till både tjejer och killar och fokuserar på att blicka framåt , experimentera och testa nya metoder att arbeta med jämställdhet. I Kick Ass vill vi bryta mönster och göra jämställdhet, tehdllätsmäj... Read More