• Sitemap
  • Prenumerera

A Live landsbygd

A Live Landsbygd kollage

Mellan juni 2009 och mars 2011 drevs landsbygdsutvecklingsprojektet ”A Live Landsbygd”. Vi valde det ”svengelska” namnet A Live Landsbygd för att vi dels ville skapa nyfikenhet, men också visa på att det är värdefullt med internationella influenser på landsbygden, att alla landsbygdsbor inte har svenska som modersmål och att det finns ett internationellt intresse för landsbygdsutveckling.

A Live landsbygds vision var att verka för att man på sikt skulle kunna bygga upp ett ”Småländskt Trångsviken, ett Sverigeunikt entreprenörcenter med landsbygdsinriktning. Vi valde att jobba gentemot de tre landsbygdsorterna Rottne, Grimslöv och Tolg. Där ville vi påbörja ett spännande och nytänkande utvecklingsarbete genom att utforma och utforska minst 15 metoder/modeller för landsbygdutveckling. En mycket central tanke var också att mellan orterna verka för ett rikt utbyte av information, goda exempel, förebilder och inspiratörer för att låta orterna lära och inspireras av varandra.

  • En ny mötesplats växte fram i Grimslövs föreningslokal för bygdens unga och gamla och arbetet har främjat integration mellan infödda unga och studenter på Grimslövs folkhögskola. Föreningslokalen var ett forum som har kapacitet att göda ungas intressen och engagemang och det fanns stora möjligheter för unga att själva skapa verksamhet efter egna önskemål och villkor.
  • Europeiska volontärer deltog i projektet och ökade projektets spridningseffekt och tillförde europeiska influenser till landsbygden. Volontärernas närvaro väckte nyfikenhet bland ortsbor, det öppnade upp för flerspråkiga diskussioner. Vid möten och samtal skedde en utväxling av erfarenheter kring landsbygdens utveckling
  • Volontärernas medverkan stöttade och utvecklade Grimslövsinitiativet. Det har visat på att europeiska volontärer kan vara en rik resurs för föreningar och organisationer även på andra orter på landsbygden.
  • A Live Landsbygd har skapat möten och nätverk mellan folk och föreningar som annars sällan möts spontant, både i och utanför Rottne, Grimslöv och Tolg. Exemplet med Grimslövs föreningslokal är det mest lyckade men även Hembygdsturnén som genomfördes i april 2010 där Bergsbor mötte Tolgsbor och inledde diskussion om gemensamma kulturaktiviteter.
  • A Live Landsbygd har med olika metoder främjat diskussioner om framtidsvisioner och möjlighetstänkande i samhällsföreningarna på alla tre orter.
  • A Live Landsbygd har kommunicerat, lyft fram och spridit nyheter om nya positiva initiativ från alla tre orter genom media, genom informationsmaterial samt genom möten med landsbygdsaktörer i olika sammanhang.
  • Har agerat mikrostöd, kontaktförmedlare och rådgivare på samhällsföreningarnas och invånarnas egna initiativ, såsom vid bastubygget i Tolg, samåkningsprojektet i Tolg, Biblioteket i Rottne, Bygderådet i Rottne, Föreningslokalen i Grimslöv
  • A Live Landsbygd har anordnat inspirationsföreläsningar och workshops på alla tre orter för att främja tankar om bygdebolag, entreprenörskap samt utökat och stärkt lokalt företagande. Exempel är bastumöte med Tolg IF februari 2010, bygdebolagsföreläsning i Grimslöv november 2010, företagarworkshop i Rottne november 2010.
  • Publika och överraskande evenemang och aktiviteter har genomförts på alla tre orter för att väcka glädje, nyfikenhet och inspirera ortsbor. Exempel är Hembygdsturnén april 2010, fyra stycken Inspirationskaféer våren 2010, Alive Rottne juni 2010, Sensation Green i Grimslöv i december 2010, Invigning Föreningslokalens kafé februari 2011.