• Sitemap
  • Prenumerera

På mina villkor

Foto från demokratifika hösten 2012

På mina villkor KollageDemokrati – På mina villkor var ett projekt som hjälpte unga mellan 16-25 att göra skillnad i Växjö. Det kunde handla om att väcka olika frågor på en skola, sprida glädje, överraska våra medmänniskor, sprida budskap, kampanja, arrangera aktiviteter, eller något helt annat. Det var deltagarna som bestämde vad vi skulle göra. Och vi hjälpte till med genomförandet.

Mer om projektet:

”Vi lyssnar på vad unga vill göra och ser till att det verkligen händer. Från idé till verklighet. Idag.

Vi lyssnar på vad unga vill göra och ser till att det verkligen händer. Konkret anordnar projektet workshops om samhällsförändring på Växjös skolor, temadagar i form av tävlingen ”Demokratijakten”, sommarverksamhet för nyanlända ungdomar, aktioner som utgår ifrån ungas idéer och demokratifikor där ungdomar med olika bakgrund möts och pratar om viktiga frågor. Vi sammanför också ungdomar och beslutsfattare i olika sammanhang, till exempel i frågestunder, på Växapp.se och i Demokratijakten.”

Demokrati – på mina villkor är ett av många initiativ från Nätverket SIP som arbetar med ungt engagemang, entreprenörskap, utbildning, och internationella projekt. Projektet Demokrati – på mina villkor genomfördes i samarbete med föreningen Grrl Tech och Växjö kommun – Gymnasieförvaltningen och Arbete och välfärd. Projektet finansieras av Allmänna arvsfonden och pågick under 2011–2013.

 

Kommentarer
2 Svar till “På mina villkor”
Trackbacks
Check out what others are saying...
  1. […] Demokrati – På Mina Villkor […]

  2. […] Emilia Nordgren, projektledare för Demokrati på mina villkor […]