• Sitemap
  • Prenumerera

Hallå! – Samhällstidningen

Tidningen Hallå kollageRunt om oss i samhället finns det mängder av resurser som kan användas. Det här ville vi se till att sprida information om och sammankoppla personer så att samhällsvinst uppstod. Därför startade Nätverket SIP 2009 samhällstidningen Hallå! Projektet avslutades 2010.

Tidningen delades ut till samtliga hushåll i Växjö, Rottne och Grimslöv totalt 38 000 ex  i nr1 och sen 50 000 ex i nr2. Tidningen lyfte fram förebilder och goda exempel inom social ekonomi, föreningsliv och kulturentreprenörskap. Vi ville göra det enklare för verksamheter och personer med samhällsinriktning att nå ut till allmänheten med vad de gör. Vi ville genom tidningen inspirera, skapa förutsättningar för nätverkande och sända ut positiva signaler om allt som händer och finns. Tidningen blev verklighet tack vare ideella arbetsinsatser och annonsering från näringslivet.

Bläddra i tidningen

På Issuu kan du läsa senaste numret av Hallå som utkom i juni 2010 issuu.com/halla/docs/halla_nr2