• Sitemap
  • Prenumerera

Kulturhus utan väggar

Stor tvåårig kultursatsning som genomfördes 2006-2008 med syfte att stödja ny och annorlunda kultur som annars kan ha svårt att få stöd på konventionellt sätt. Experimentera fram nya kulturformer och metoder för samarbete.

Projektidé: Att arbeta med kulturfrågor utifrån annorlunda infallsvinklar. Att jobba utifrån ett regionalt perspektiv. Att verka som ett kulturhus fast utan väggar, en kulturaktör som kan röra sig fritt med insatser där och när det behövs.

Kulturhus utan väggar Kollage