• Sitemap
  • Prenumerera

Möt framtiden

Verksamhet där vuxna utbildades av ungdomar i digitala medier. Allt från föreläsningar, miniutbildningar och prova på arrangemang genomfördes över Sverige. www.techgroup.se/mf

Det är viktigt för beslutsfattare och vuxna som arbetar med ungdomar att följa med i utvecklingen och se vad som händer. En bred omvärldskunskap är mycket värd idag, men det finns få sätt att få ett grepp om den digitala ungdomskulturen.

Det som sker på nätet sker lite i det dolda i och med att ungdomarna sitter framför datorerna och klickar. Möt framtiden ger en tydligare bild om hela kulturen och de trender som finns och som kommer.

Idéen med Möt framtiden är att vuxna ska träffa unga och att unga ska träffa vuxna. Möten mellan generationerna på det här sättet är relativt sällsynta, något som vi vill ändra på och skapa förutsättningar för.

Unga har väldigt mycket kunskap om sin egen värld ofta utan att de själva är medvetna om det. Genom att få en bättre bild av vad ungdomskulturen kan en förståelse utvecklas och bättre beslut fattas hos både unga och vuxna.

I utbildningssituationen uppvärderas ungdomarnas kunskaper och de får en rejäl självförtroendekick. Vuxna som deltagit på utbildning uppskattar dem väldigt mycket. Dels för att ämnet är intressant och dels för att det är unga som själva håller i utbildningen.Möt framtiden är ett två årigt samhällsprojekt som stiftelsen Framtidens kultur gett projektstöd till. Tech Group som är riksförbundet för digitala medier och entreprenörskap driver projektet.