• Sitemap
  • Prenumerera

Prickens kompisar

Mindmap över Prickens kompisarGenom Prickens kompisar vill vi skapa litteratur som skapar förändring hos barn med funktionsnedsättning men även hos deras syskon och kompisar som också kan tar del. Det här kommer bli ett stöd för de vuxna som finns runtomkring barnen, såsom föräldrar, pedagoger, habiliteringspersonal och fritidsledare.

Prickens kompisar vill vi skapa förbättring och höjd livskvalité för barn, ungdomar och unga vuxna med funktionsnedsättning.

I projektet arbetar vi med att:

  1. Skapa arbete och sysselsättning för de som står långt ifrån arbetsmarknaden på grund av funktionsnedsättning.
  2. Producera förebildsmaterial för barn och unga med funktionsnedsättning.

Vi vill göra det här projektet i samarbete mellan personer med funktionsnedsättning som finns över hela Sverige. Vi vill också samverka med olika aktörer/organisationer som kan bidra med olika sorts möjliggörande resurser. Projektet kommer att genomsyras av ett digitalt nätverkande och ett stort kunskapsutbyte. Personer med funktionsnedsättning kommer att delta och producera förebildsmaterial men det kommer vara konstruerat på ett sådant sätt att alla kan delta med de förmågor som de har och enligt de förutsättningar som var och en behöver.

 

Logga för PrickenSyfte och Mål med Projektet:

  • Vi vill skapa arbetstillfällen och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning.
  • Vi vill skapa förebildsmaterial i form av exempelvis barnböcker.
  • Vi vill skapa en digital plats på nätet där man kan samproducera dessa böcker och även andra saker. Det här gör att personer kan arbeta ihop oberoende av var man bor i Sverige.
  • Vi vill se till att det som produceras ger intäkter så att verksamheten kan ge anställningar och fortsätta och vidareutvecklas efter projekttiden.
  • Vi vill utveckla ett arbetssätt och en produktionsmodell där vi börjar med barnböcker men att man sen även kan fortsätta att samproducera annat som är kommersiellt gångbart. Det kan vara musik, handgjorda brev, nallebjörnar, gåvoprodukter och mycket annat.
  • Vi vill skapa förändring inom barnlitteraturen där böcker som inkluderar funktionsnedsättning tar plats och syns.
  • Vi vill ge barn med funktionsnedsättning barnböcker att identifiera sig med.

Huvudman för projektet är Funkibator ideell förening. För mer information kontakta info@funkibator.se.

Lämna en kommentar