• Sitemap
  • Prenumerera

Samhällsentreprenörer

Hösten 2008 startades i Växjö en helt Sverige-unik utbildning i Samhällsentreprenörskap. Utbildningen är en filial till Grimslövs folkhögskola och vänder sig till personer med vilja att förändra och skapa nytt. Metodik inspirerad av Real Life, Avstamp, unga själva och Nätverket SIP i stort. Tredje och sista årskullen går ut vårterminen 2011. Mer information om utbildningen finner du på samhallsentreprenorer.se