Projektor

Projektor förening arbetar i Växjö med samhällssatsningar för ungdomar och unga vuxna. I fokus står integration, demokrati, delaktighet och samhällsengagemang. En speciell gren i föreningen arbetar med internationella frågor, denna verksamhet kallas Globala Kronoberg. Sedan 2016 drivs även Drömmarnas Kontor.