• Sitemap
  • Prenumerera

Vad vi gör

Illustration över SIPs verksamhet. Färglada människor och djur är tillsammans på väg till SIPhuset.Nätverket SIP är ett annorlunda och unikt paraplynätverk som har sin bas i södra Sverige. Nätverket SIP arbetar med samhällsförändring i praktiken genom att uppmuntra entreprenörskap och personlig utveckling för de som vill göra samhället mer tillgängligt och demokratiskt. Detta gör vi med hjälp av nya medier och ny teknik samt genom kunskapsdelning och kompetensutveckling. Inom nätverket finns idag fyra juridiska organisationer; Projektor förening, Funkibator förening, Tender Loving Caring förening (TLC) och ett socialt företag (PIX). Utöver de formella och juridiska organisationerna finns det inom och runt om Nätverket SIP mängder av tillfälliga och flexibla nätverk, grupperingar, projektverksamheter och enskilda individer.

Det som kallas Nätverket SIP är ingen juridisk organisation utan ett nätverk skapat för att vara en ingång till all vår gemensamma verksamhet. Varje juridisk organisation inom Nätverket SIP har sedan sina egna syften, men det gemensamma för alla organisationer är att de vill förändra samhället till det bättre –  i stort och smått. Därav namnet SIP, Samhällsförändring i praktiken.

Verksamhetsområden Nätverket SIP arbetar med idag är exempelvis arbetsmarknad, ungt entreprenörskap, funktionsnedsättning, demokrati, internationella frågor, utbildning, folkbildning, kultur och digitala medier. Dessa frågor arbetar vi konkret med genom bland annat tidningsutgivning, publika föreläsningar, distansutbildningar, folkhögskolekurser, reklam- och konceptbyråverksamhet, pilot- och förstudieprojekt, genomförandeprojekt, coachning, verksamhetsetableringar, företagsvägledning och mycket mer. Vi driver ett center för internationella frågor (Globala Kronoberg) och en distanskurs på uppdrag av Grimslövs folkhögskola.

De första organisationerna i SIP (Grrl Tech och Tech Group) startades runt 2000,  och våra organisationer har tack vare vår unga ålder idag inga cementerade strukturer eller traditioner. Nätverket har blivit en magnet för driv, brinn, engagemang och idéförverkligare, med andra ord entreprenörer. Arbetskulturen är nytänkande, spännande och tillåter hela tiden experimenterande, testande samt att gå utanför ramarna. Nätverket SIP är en framtidsorganisation som formats mycket av att den är skapad och ”ägd” av ungdomar och unga vuxna, som redan från början var väldigt digitala. Digitala och sociala medier genomsyrar idag all vår verksamhet och vi satsar mycket på kompetensutbildning och omvärldsbevakning inom detta område, både internt och externt.

Huvudkontoret finns i Växjö där ett 100-tal personer verkar tillsammans i en inspirerande och kreativ miljö. Nätverket SIP verkar på lokala, regionala, nationella och internationella arenor. Någon annan organisation som Nätverket SIP än inte känd i Sverige.

Mer information

Organisation

SIP:s fyra organisationer   Projektor förening arbetar i Växjö med samhällssatsningar för ungdomar och unga vuxna. I fokus står integration, demokrati, delaktighet och samhällsengagemang. En speciell gren […]

Huvudområden och vision

Våra fyra huvudområden SIP:s fyra huvudområden genomsyrar allt vi gör. Inom dessa områden har vi redan hög kompetens och inom dessa vill vi fortsätta utveckla […]

Finansiering och samarbetsparter

Finansiering kommer till SIP:s organisationer genom verksamhetsbidrag, projektstöd och näringsverksamhet. Vi resursdelar på en mycket välutvecklad nivå vad det gäller ekonomi, material, personal, kunskap, information, […]

Utmärkelser

Genom åren har Nätverket SIP samt dess personal fått en rad olika utmärkelser, stipendier och priser. Här är några av dem.

Historia

Historisk överblick Under flera års tid, kring millennieskiftet, var vi ett glatt gäng ungdomar som gjorde kul grejer tillsammans. Vi arrangerade bland annat LAN och […]