Det bästa är att få ta del av och lära sig om så många kulturer

När jag och Bruna representerade Globala på universitetsbiblioteket // Me and Bruna representing Globala at the University library
När jag och Bruna representerade Globala på universitetsbiblioteket // Me and Bruna representing Globala at the University library

Hej! Jag heter Felicia, är 21 år gammal (22 i augusti), och jag pluggar mitt sista år vid Linnéuniversitetet, på ett program som heter Språk, kultur och kommunikation, med inriktning på engelska. Jag tycker verkligen om att hålla på med språk på olika sätt; prata, skriva, läsa och kommunicera. Men frågorna jag bävar mest inför handlar om framtiden: “Vad ska du göra efter examen?” eller “Vad blir man på det programmet?”. För jag vet inte riktig, och man blir inget specifikt efter min utbildning.
//Hi! My name is Felicia, I am 21 years old (22 in August) and I am studying my last year at the Linnaeus University. My program is called Language, culture and communication, with a focus on English. I really enjoy working with language in different ways; talking, writing, reading and communicating. But the question I fear the most, is the one about the future: “What is your plan after graduating?” or “What will your title be after your education?”. Because the answer is, I do not really know, and I will not be anything specific after my program.

Men jag vet inom vilket område och med vilka ämnen jag vill arbeta …ungefär i alla fall. Så jag valde att göra min praktiktermin hos…Globala Kronoberg, för det passar in på vad jag redan tycker är intressant! Jag har varit här mer än halva tiden när jag skriver detta. Min första vecka här var full av information och det var väldigt omtumlande i början. Först och främst ska man sätta sig in i hur organisationen, Nätverket SIP, i sig är uppbyggd och fungerar. Nästa steg är att förstå Globalas verksamhet: volontärarbete (EVS), sommarprojekt, språkträffar osv. Med stöd från Globala-teamet; tid, och mycket förklaringar gick detta såklart bra! Den andra utmaningen med att hamna i ett nytt sammanhang handlade för mig mycket om rytm och det sociala. För mig tog det 2-3 veckor att hitta min plats. Man får pröva sig fram, se vad som fungerar bäst helt enkelt. Nu vet jag till exempel min rytm i arbetet, med lunchen, hur jag gillar att hitta svar på frågor och hur jag vill framföra information och tankar.

// What I do know is in what area and with which subjects I want to work…kind of. So I chose to do my internship at Globala Kronoberg, because it fits with my interests! As I am writing this, it is the second half of my internship. My first week here was filled with new information, and it was rather overwhelming. First and foremost you need to take in the organisation, Nätverket SIP, as a whole, its structure and how it works. The next step is to understand how Globala Kronoberg operates, everything from the volunteer work (EVS) and the summer projects, to the language meetings. With support from the rest of the team; time, and a lot of explaining, it all became clear in the end! The second challenge with being in this new context, for me, was finding a rhythm and sort of a “social place”. That took me about 2 to 3 weeks. You have to feel your way forward. Simply, see what works best for you. Now, I have my own rhythm of working, eating lunch, I know how I like to find answers to questions and how to put forward information or thoughts I have.

Ett möte med några studenter från Kulturledarprogrammet från Linnéuniversitet //A meeting with some student from Kulturledarprogrammet from Linnaeus University

Efter att jag då kom in i min “roll” och bättre förstod hur Globala arbetade kunde det riktiga arbetet börja. Hittills känner jag att min förmåga att kommunicera har utvecklats. Även min beslutsamhet har på många sätt förändrats. Jag vet inte riktigt varför, men kanske det beror på att jag känner mig bekväm i mina arbetsuppgifter. Det är väldigt intressant att få inblick i hur Globala arbetar, jag förstår mer och mer hur aktiv man måste vara i att se möjligheter, vara innovativ och på så vis skapa sina egna arbetsuppgifter. Det är även en del av praktiken som jag tycker är svår, men också väldigt viktig, för det är mitt mål att kunna tillföra så mycket som möjligt av mitt perspektiv.
//After I found my “role” and better understood how Globala works, the work could begin for real. I feel that my ability to communicate has improved and my determinedness has in many ways changed. I do not really know why, but perhaps it depends on that I feel comfortable in my work assignments. It is very interesting to get to see how Globala works, I realise more and more everyday how important it is to actively look for opportunities, to be innovative, and in that way create your own tasks. That is one part of the internship I find challenging, but also very important, since one of my goals is to contribute as much as possible with my perspective.

Det bästa med min praktik så här långt är att man får ta del av och lära sig om så många kulturer och perspektiv! Inte minst om sin egen kultur. Genom att jämföra sin kultur med de andra man möter, förstår man hur osjälvklart allt är.
Jag hoppas på att mötas av fortsatt intressanta och spännande kunskaper, människor och erfarenheter (vilket jag såklart kommer göra), innan jag avslutar min praktik i början av maj!
//So far, the best thing about my internship at Globala is the opportunity to see and learn about different cultures and perspectives! Not least about my own culture. Through comparing your own culture to other cultures, you slowly understand how unobvious things are.
I am hoping to continue to be met by interesting, exciting knowledge, people and experiences (which I will, of course), before I end by internship in the beginning of May!

Hejdå-fika för Laura, en volontär som var här när jag började min praktik //Goodbye-fika for Laura, who was a volunteer when I started my internship

/Felicia Olsson, praktikant på Globala Kronoberg// Intern in Globala Kronoberg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

arton − fyra =

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.