Funkibator nyhetsbrev april

Senaste nyhetsbrevet från Funkibator finns nu ute. Du kan läsa det här.

Några utdrag:

Satsning på psykisk hälsa

I samarbete med Ubuntu i Sundsvall samt Neuroförbundet, Attention, SV, Projektor med flera
satsar Funkibator på psykisk hälsa. Målet är att starta igång verksamhet i Kronobergs län.

Riks, Öst, Syd och Väst ingång

Funkibator som riksförbund etablerar sig. Nu har det befintliga Funkibator bytt namn till Funkibator Öst och i Skåne/Blekinge har Funkibator Syd startat och Funkibator Väst startar upp processer i Göteborgsregionen. Det går framåt! 🙂

Träff med nya landshövdingen

Ingrid Burman, tidigare nationell ordförande för HSO, handikapprörelsens samarbetsorgan, är ny
landshövding i Kronobergs län. Vi träffade henne och pratade arbetsmarknad, integration och
etablering av Sveriges mest tillgängliga hus.