Funktionsnedsättning i nutida samhället

Samhället är i förändring, världen krymper, tekniken är på frammarsch, kommunikation tar nya former, informationsflödet ökar och den unga generationen organiserar sig annorlunda och har nya förhållningssätt. Du som vill gå den här kursen är nyfiken och vill hänga med och ta del av en bred omvärldskunskap i ämnet.

Kursen inriktas på funktionsnedsättning i ett nutida samhälle vilket skiljer sig väsentligt från de förutsättningar som fanns bara 20 år tillbaka i tiden. Utgångspunkten i kursen tas i detta nya tänk och är skapad för dig som vill inspireras och höja din kompetens på området. Stort fokus kommer att läggas på utvecklingsfrågor, goda exempel, framgångsfaktorer, förebilder och nya metoder. Vi kommer att gå genom många olika resurser och möjligheter som kan vara till stöd och nytta. Kursen är unik i sitt slag och är ett mycket bra komplement till andra mer klassiska kurser och utbildningar på folkhögskolor, högskolor och universitet. Kursen är också lämplig som fortbildning för dig som redan är yrkesverksam.

Kursen vänder sig både till personer som själva har någon funktionsnedsättning samt personer som är yrkesverksamma inom området. Du som söker är kanske anhörig, arbetar på en myndighet, driver projekt, går i företagsplaner eller är personlig assistent. Entreprenörskap och nytänk kommer att genomsyra kursen och därför kan den vara intressant för dig som bedriver företagande i någon form alternativt projektverksamhet. Kursen är bred och därför passar den även dig som arbetar inom äldrevård och hemtjänst eller med integration, jämställdhets- och jämlikhetsfrågor.

Läs mer om kursen och hur du söker på Grimslövs folkhögskola