Föräldrar och barn: Lär dig att dekorera tårtor med tårtkonstnären Leen 30/10

(information in english below)

Jag bjuder in dig och ditt barn att dekorera en tårta med mig. Jag är Leen en tårtkonstnär. Vi kommer ha en rolig eftermiddag tillsammans. Workshopen hålls på engelska.

Jag kommer att ha alla verktyg redo. Allt du behöver ta med är ett köksförkläde.

Vi ska göra en 5 inch (cirka 13 cm hög) tårta. I slutet av workshopen kan du ta med dig din tårta hem.

Efter denna workshop kommer du att lära dig grunderna i tårtdekorering för speciella tillfällen hemma. Fantastiskt!

För att uppfylla hälsoriktlinjerna kommer tårtan att bakas i förväg, men vi gör grädden/krämen tillsammans.

Vi kommer att ha tre timmar av kul tillsammans och jag svarar på alla frågor du kan ha.

Om du har några frågor kan du kontakta mig på talkwithleen@gmail.com

För bokningar och förfrågningar, vänligen kontakta oss via e-post eller WhatsApp 0762780976

Du kan också få information om ingredienserna och deras ursprung via e-post. Meddela om du har matallergier.

– Barnet/barnen bör vara 6 år eller äldre.

– Antalet platser är begränsat.

När: Vi träffas söndagen den 30 oktober klockan 12.00-15.00.

Kostnad: aktiviteten kostar 150 kr per deltagare inklusive ett barn.

Adress: Mästeriet, Infanterigatan 10, Växjö

Parents and kids: Learn to decorate cakes with cake artist Leen 30/10

I invite you and your child to decorate a cake with me. I am Leen a cake artist. We will have a great time together.

I will have all the tools ready. All you need to bring is a kitchen apron.

We will be making a 5 inch cake. At the end of the workshop you can take your cake home.

After this workshop, you will learn the basics of cake decorating for your special occasions at home. How wonderful!

To meet the health guidelines, the cake will be baked, but we will make the cream together.

We will have three hours of fun together and I will answer any questions you may have.

If you have any questions, you can contact me at talkwithleen@gmail.com

For reservations and inquiries, please contact us by email or WhatsApp 0762780976

You can also request information about the ingredients and their origin by email. Please note if you have food allergies.

– Children should be 6 years old and older.

– The number of places is limited.

When: We will meet on Sunday, October 30 from 12:00 to 15:00.

Cost: the activity costs 150 KR per participant including one child.

Address: Mästeriet, Infanterigatan 10, Växjö