AktiviteterNyheterProjekt

Ledarskapskurs – Leadership course 07-08 March 2020

[FOR ENGLISH SCROLL DOWN]

Vi fick sån god feedback på vår Ledarskapskursen under 2019 att vi beslöt oss för att hålla kursen igen för de som inte kunde vara med förra gången! Detta är en kostnadsfritt helgkurs om projektledning av små projekt och aktiviteter. Det hjälper dig att komma på en idé för din aktivitet, projekt, grupp eller studiecirkel och hur du går vidare med den idén. Att skapa ett projekt är ett enkelt och roligt sätt att lära känna nya människor och utveckla ledarskap och lagarbete. Våra tidigare deltagare hade idéer som att starta parabordtennis tillgängligt för alla, Kreativ samling, Autism Fika och även filmvisning anpassad för människor med autism. Ni kan se mer om dessa projekt här: Links. Vi alla bär på roliga idéer, vilka är dina?

Den första dagen på kursen kommer vi att lära känna varandra och vi introducerar tränare och SIP-nätverket. Så du kommer att bygga ditt nätverk av människor den första dagen, människor som kan inspirera och hjälpa dig med ditt kommande projekt. Vi börjar med den första workshopen om ledarskap och kommunikation. Vi kommer att vägleda dig så att du kan hitta din egen idé. Om du redan har en är detta en möjlighet att förbättra och utveckla den. Vi kommer också att lära dig hur du implementerar din idé. 

På den andra dagen kommer vi att lära dig hur du kan engagera människor som hjälper projektet och hur du kan arbeta som ledare i ett team. Vi kommer också att arbeta med hur du bjuder in och inspirerar deltagare till ditt projekt. Hur planerar och organiserar du? Hur får man deltagare? Vi kommer att gå igenom allt detta och mer så att du kan strukturera och genomföra ditt projekt i Sverige så enkelt som möjligt.

Denna kurs är en plats där vi lär av varandra, lär känna nya människor och skapa en positiv atmosfär. Vi vill att du ska utmana dig själv, utveckla ditt ledarskap och dina organisatoriska färdigheter för personlig samt professionell utveckling. Den här kursen kommer att hjälpa dig in i ledarrollen inför grupper samt ge dig en förståelse av hur du är som ledare. Resultatet av kursen kan bli ditt egna projekt, aktivitet, grupp eller studiecirkel, vilket är meningsfullt för dig själv och för andra.

NÄR: Helgen 7 – 8 Mars 2020, 09:30-16:00.  
VAR: Mästeriet, Infanterigatan 10, Växjö. 
VEM: Alla över 18 år. Välkomna oavsett språk.
MAT: Du tar med din egna lunch, vi bjuder på Fika.
KOSTNAD: Kostnadsfritt!

Anmälan senast 4 mars, till: aktivitet@sip.se, ☏ 0470-223 40

Facebook evenemang

[ENGLISH]

We got such great feedback on our Leadership course in 2019 that we decided to host the course again for those who missed it last time. This is a free weekend course about leadership of small projects and activities. It will help you come up with an idea for your activity, project, group or study circle and how to proceed with that idea. Making a project is an easy and fun way to get to know new people and to develop leadership and teamwork skills. Our last participants had ideas like starting a para table tennis club open for everybody, creative handcraft meeting, Autism Fika and a movie night designed for people with autism. You can check in here: links. All of us are carrying great ideas, what are yours? 

The first day of the course we will get to know each other and we will introduce the trainers and Nätverket SIP. So you will build your network of people already on the first day, people that can inspire and help you with your upcoming project. We will start with the first workshop about leadership and communication. We will guide you in finding your own idea. If you already have one, this is an opportunity to improve and develop it. We will also learn how to put your idea into practise. 

On the second day, we will learn about how you can engage people helping the project and how you can work as a leader in a team. We will also work on how to invite and inspire participants to your project. How do you plan and organize? How to get Participants? We will go through all this and more so that you can structure and execute your project in Sweden as easy as possible.

This course is a place where we learn from each other, get to know new people and create a positive atmosphere. We want you to challenge yourself, develop your leadership and organizational skills for personal and professional development. This course will help you take a leadership role in a group as well as give you an understanding of what type of leader you are. The outcome of the course could be your own project, activity, group or study circle, that is meaningful for yourself and others. 

WHEN: Sat 7. – Sun 8. March 2020, 09:30-16:00. 
WHERE: Mästeriet, Infanterigatan 10, Växjö. 
WHO: Everyone over 18. Both Swedish and English speakers welcome.
FOOD: You bring your own lunch, we provide Fika.
COSTS: Free!

The deadline for application is 4th of march!
Apply at: aktivitet@sip.se, ☏ 0470-223 40

Facebook event