Projektor

Projektor förening arbetar i Växjö med samhällssatsningar för ungdomar och unga vuxna. I fokus står integration, demokrati, delaktighet och samhällsengagemang. En speciell gren i föreningen arbetar med internationella frågor, denna verksamhet kallas Globala Kronoberg. Sedan 2016 drivs även Drömmarnas Kontor.

Har du en projektidé som du vill förverkliga?

Projektor är en förening som arbetar med ungdomsfrågor, internationellt utbyte och integration i Kronoberg.

Just nu driver föreningen verksamheterna Drömmarnas kontor och Globala Kronoberg. Projektor vill vara en naturlig ingång in i Nätverket SIP och till oss kan du höra av dig om du har projektidéer som du vill diskutera, utveckla och kanske driva på egen hand eller tillsammans med andra. Vi vill väcka och ta tillvara på engagemang i Växjö och underlätta för personer att genomföra samhällsförändrande och nyskapande projekt.

Det finns tre typer av engagemang i föreningen som du kan ägna dig åt: som medlem, som dotterförening och som projekt. Om du har en projektidé som du vill förverkliga kan vi erbjuda dig våra tjänster såsom vårt stora nätverk, vårt organisationsnummer eller en personlig coach som guidar dig genom hela processen. Vill du starta din egen förening kan vi guida dig rätt bland dagordningar, bildandemöten och stadgar. Hör av dig till oss så kan vi se vad som passar bäst för dig!

Växjö Earth Hour evenemang på Bergendahlsa gården

Våra verksamheter

Drömmarnas kontor

Drömmarnas kontor logotype

Drömmarnas kontor är en ungdomssatsning med Arvsfonden som finansiär som Projektor drivit sedan 2016. Vi vill att samhällsförändrande idéer ska förverkligas genom att unga själva står för innehållet från dröm till verklighet och att alla projekt ska beröra något som är aktuellt i samhället. Unga får inspireras av vad de tycker saknas, eller vad som kan göras annorlunda i samhället och hur de vill förändra det. Därmed stärker vi de ungas möjlighet att påverka baserat på hur de upplever samhäl­let idag. Drömmarnas kontor coachar dem, erbjuder vår kunskap och nät­verk, samt ger inspiration genom mentorer, förebilder och information kring deras intressen. Vår målgrupp är unga i och omkring Växjö, oavsett sysselsättning, i åldrarna 16-25 år.

Vårt mål är att inspirera ungdomar att tänka utanför boxen, skapa någonting eget och att bli “görare”. På vår hemsida kan du läsa om unga förebilder som gjort verklighet av sina idéer. Läs om deras drivkrafter, drömmar och tips på hur du också kan lyckas med dina idéer. Här finner du även intervjuer med mentorer, experter inom frågor som hållbarhet, teknik och företagande som kan hjälpa dig med och svara på frågor gällande ditt projekt.

Växjö unga eldsjäl

Sedan starten har Drömmarnas kontor delat ut ett stipendie som varje år går till en ung förebild som gör verklighet av sina samhällsförändrande idéer och som inspirerar andra att göra detsamma. Utmärkelsen har som syfte att uppmuntra unga till att följa sina drömmar och skapa något för andra i deras närhet.

2016: Pristagare Tristan Jakobsen för hans engagemang inom föreningen Växjö E-sport.
2017: Pristagare Elin Cederbrant för hennes arbete för ökad kunskap om diabetes typ 1.

Foto från prisutdelning årets eldsjäl

Projekt, event och andra initiativ som vi stöttat

Earth Hour, Together for Sustainable Reconstruction, Pride Ung, Växjö K-pop, Merhabi kulturellt labb, Inspire, Iceblast livekonsert, Jag har tid, Astronomins dag och natt, musikworkshop, musikquiz, photobooth, med flera.

www.drommarnaskontor.se
https://www.facebook.com/drommarnas.kontor/
https://www.instagram.com/drommarnas.kontor/

 

Globala Kronoberg

Globala Kronoberg logotype

Vi som arbetar med Globala Kronoberg delar visionen om att kunna erbjuda alla ungdomar och unga vuxna i länet internationella erfarenheter, på hemmaplan eller någonstans i Europa. Samtidigt vill vi ge kommuner och organisationer möjligheten att öka det internationella samarbetet, utveckla kompetenser inom ungdomsfrågor och utbilda ungdomsledare och föreningar.

Globala Kronoberg koordinerar internationella projekt i länet för ungdomar och organisationer. Oavsett om du vill åka iväg som volontär, ta emot en volontär i din förening eller delta i kulturella aktiviteter på hemmaplan har vi spännande projekt att erbjuda. Om du är nyfiken på vad som händer just nu så kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev Bubblan.

Foto från ungdomsläger på sommaren

Globala Kronoberg har funnits sedan 2011. Sen dess har vi samarbetat med 4 kommuner och 10-tals föreningar i länet. Vi har hjälpt över 50 ungdomar med att åka som volontär utomlands, koordinerat över 80 volontärer från olika länder som kommit till Kronoberg. Dessutom tar vi varje sommar emot ca 50 ungdomar från olika länder på utbytesprojekt.

Globala Kronoberg samarbetar just nu med Växjö kommun, Alvesta kommun och Ljungby kommun, och med ett antal lokala föreningar i hela Kronoberg. Vi har också partners i de flesta EU- och grannländer och vi samarbetar med kommuner och organisationer som jobbar med tex. miljö, idrott, ungdomsfrågor och kultur.

Vi anordnar flertalet event varje månad där du kan lära känna oss och träffa volontärer från flera olika länder i Europa. Bland annat språkträffar, kulturella möten, diskussionskvällar och workshops. Håll utkik på vår Facebook och Instagram för spännande uppdateringar:

https://www.facebook.com/GlobalaKronoberg
https://www.instagram.com/globala_kronoberg/
http://www.globalakronoberg.se/