Sociala innovationer för minskat utanförskap på arbetsmarknaden

Save-the-date. Region Kronoberg bjuder in till konferens med temat ”Sociala innovationer för minskat
utanförskap på arbetsmarknaden”

Utanförskapet på arbetsmarknaden är en gemensam samhällsutmaning. För att fler ska inkluderas i ett hållbart samhälle behöver vi tänka i nya banor och samverka över sektorsgränserna.

Välkommen till en dag om hur sociala innovationer och socialt företagande kan bidra till att lösa denna samhällsutmaning.

Ur innehållet:

  • Gregory Golding, Arbetsförmedlingen Växjö
  • Christina Wahlström, Idéer för livet
  • Yalla Trappan & IKEA
  • Vägen Ut!-kooperativens samarbete med Volvo
  • Louise Strand, inköpsdirektör Region Skåne

Målgrupp: Politiker och tjänstemän i offentliga organisationer.

Tid och plats

12 juni kl. 9-16 i Folkets Hus, Älmhult.

Region Kronoberg logotype