Svenskt Resurscenter

En satsning i den digitala 3D-världen Second Life

Nätverket SIP har tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan genomfört en satsning inne i 3D-världen Second Life. En plattform har byggts upp. En medlemsgrupp med 500 personer finns. Ett 50-tal aktiviteter har genomförts. Satsningens första del har pågått från januari-september 2007 och nu går vi vidare med en spännande ettårig satsning där vi vidareutvecklar allt!

Läs om vår nya Second Life-satsning