• Sitemap
 • Prenumerera

Finansiering och samarbetsparter

Finansiering kommer till SIP:s organisationer genom verksamhetsbidrag, projektstöd och näringsverksamhet. Vi resursdelar på en mycket välutvecklad nivå vad det gäller ekonomi, material, personal, kunskap, information, nätverk, idéer.

Finansiering i våra olika organisationer

PIX (ekonomisk förening)

 • Lokalbidrag från Växjö kommun
 • Försäljning av tjänster
 • Försäljning av hjälpmedel i Funkibatorbutiken
 • Hunddagis i samarbete med TLC förening

Projektor (ideell förening)

 • Projektstöd/projektbidrag från fonder och stiftelser så som Allmänna arvsfonden
 • Lokalt projektbidrag från Växjö kommun och Alvesta kommun för Globala Kronoberg och Sommarferie.
 • EU-medel och stöd från Erasmus+.

Funkibator ideell förening

 • Stiftelse- och fondbidrag, aktivitetsstöd från folkbildningen och kommunen samt sponsring och medlemsavgifter.

TLC ideell förening

 • Donationer och sponsring
 • Medlemsavgifter

Nätverk och råd vi deltar i

Genom Nätverket SIP och dess olika föreningar har vi representanter med i följande nätverk eller råd:
 • Nätverket för social ekonomi i Kronoberg
 • Samverkansrådet (Växjö kommun)

Volontärprojekt

Projektors (en del av Nätverket SIP) volontärprojekt genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen och Erasmus+.

Erasmus plus logotype

 

GD Utbildning och kultur

Finansiärer

 

ArvsfondenAllmänna arvsfonden

UngdomsstyrelsenMyndiheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor

 

Alvesta kommunAlvesta kommun

Växjö kommunVäxjö kommun

 

 

Samarbetsparter

Idag finns kontakter och samverkan med flera olika aktörer inom privat, ideell och offentlig sektor. Några av SIP:s samarbetsparter finner du nedan.

ABF Södra smålandABF Södra småland

FörsäkringskassanFörsäkringskassan

Länsstyrelsen i Kronobergs länLänsstyrelsen i Kronoberg

Unga SynskadadeUnga Synskadade

Handikapprörelsens Idè- & KunskapsCentrum KronobergHandikapprörelsens Idè- & KunskapsCentrum Kronoberg

Länstrafiken kronobergLänstrafiken Kronoberg

Ungdomslotsen VäxjöUngdomslotsen Växjö

Grimslövs folkhögskolaGrimslövs folkhögkola

Nykterhetsrörelsens ScoutförbundNykterhetsrörelsens Scoutförbund

ArbetsförmedlingenArbetsförmedlingen

FolkuniversitetetFolkuniversitetet

Kulturhuset PalladiumKulturhuset Palladium

RBU, Rörelsehindrade barn och ungdomarRBU, Rörelsehindrade barn och ungdomar

Coompanion KronobergCoompanion Kronoberg

Furuboda ArbetsmarknadFuruboda Arbetsmarknad

Landstinget KronobergLandstinget Kronoberg

Unga FunkisarUnga Funkisar

Växapp.seVäxapp.se