Finansiering och samarbetsparter

Finansiering kommer till SIP:s organisationer genom verksamhetsstöd, projektstöd och näringsverksamhet. Vi resursdelar på en mycket välutvecklad nivå vad det gäller ekonomi, material, personal, kunskap, information, nätverk, idéer.

Finansiering i våra olika organisationer

PIX (ekonomisk förening)

Globala Kronoberg (ideell förening)

  • Lokala verksamhetsstöd från kommuner.
  • EU-medel och stöd från Erasmus+.

Funkibator ideell förening

  • Stiftelse- och fondbidrag, aktivitetsstöd från folkbildningen och kommunen samt sponsring och medlemsavgifter.
  • Försäljning av tjänster
  • Projektstöd från exempelvis Arvsfonden

TLC ideell förening

  • Donationer och sponsring
  • Fondmedel
  • Medlemsavgifter

Nätverk, råd, nationella organisationer vi är medlemmar i

Genom Nätverket SIP och dess olika föreningar är vi medlemmar i:
  • Samverkansrådet (Växjö kommun)
  • Öppna Kanalen Kronoberg

Volontärprojekt

Finansiärer

Samarbetsparter

Idag finns kontakter och samverkan med flera olika aktörer inom privat, ideell och offentlig sektor. Några av SIP:s samarbetsparter finner du nedan.