Finansiering och samarbetsparter

Finansiering kommer till SIP:s organisationer genom verksamhetsbidrag, projektstöd och näringsverksamhet. Vi resursdelar på en mycket välutvecklad nivå vad det gäller ekonomi, material, personal, kunskap, information, nätverk, idéer.

Finansiering i våra olika organisationer

PIX (ekonomisk förening)

 • Lokalbidrag från Växjö kommun
 • Försäljning av tjänster
 • Försäljning av hjälpmedel i Funkibatorbutiken
 • Hunddagis i samarbete med TLC förening

Projektor (ideell förening)

 • Projektstöd/projektbidrag från fonder och stiftelser så som Allmänna arvsfonden
 • Lokalt projektbidrag från Växjö kommun och Alvesta kommun för Globala Kronoberg och Sommarferie.
 • EU-medel och stöd från Erasmus+.

Funkibator ideell förening

 • Stiftelse- och fondbidrag, aktivitetsstöd från folkbildningen och kommunen samt sponsring och medlemsavgifter.

TLC ideell förening

 • Donationer och sponsring
 • Medlemsavgifter

Nätverk och råd vi deltar i

Genom Nätverket SIP och dess olika föreningar har vi representanter med i följande nätverk eller råd:
 • Nätverket för social ekonomi i Kronoberg
 • Samverkansrådet (Växjö kommun)

Volontärprojekt

Finansiärer

Samarbetsparter

Idag finns kontakter och samverkan med flera olika aktörer inom privat, ideell och offentlig sektor. Några av SIP:s samarbetsparter finner du nedan.