Möjligheter – Mediateam

Är du intresserad av att arbeta med Media? Då kanske du vill arbetsträna hos oss i mediateamet

Hos oss på Nätverket SIP har du möjligheten att arbetsträna i vårt mediateam. Där arbetar vi med flera olika former av mediala uppdrag, med en stor variation av produktioner som till exempel personaltidningar, foldrar, broschyrer, film och animering. Vi arbetar med illustration, foto och film, form och grafisk produktion, webbpublikationer och sociala medier. Om du är intresserad av olika mediala yrkesval så är Redaktionen platsen för dig för att lära dig mer om dessa yrken. Vi ger dig möjligheten att testa dina kunskaper eller ditt intresse tillsammans med webbutbildningar, workshops och föreläsningar i olika ämnen under din arbetspraktik hos oss.

Faktaruta om yrket layoutare (texten finns i den löpande texten på sidan)Vårt mål är att du vidareutvecklar det som intresserar dig, och att du kanske även upptäcker nya områden du inte ens visste att du var intresserad av.

Layout

Du arbetstränar med exempelvis framtagning och utformning av fysiska föremål eller presentationssidor där formgivning sätter samman text och bild på en yta. Det kan vara allt från broschyrer, foldrar, mässmaterial, tidningar, till förening och företagsprodukter.

Skribent

Faktaruta om yrket skribent (texten finns i den löpande texten på sidan)

Här arbetstränar du inom olika ämnes områden, som person-porträtt, intervjuer, sociala medier, tidningsreportage, faktatexter och researcher. Det kan vara allt ifrån att arbeta med att skriva reportage, redigera, informationshantering till blogg och webbpublikationer.

Foto/Film

Du arbetstränar i hur man fotograferar för olika former av uppdrag. Det kan var att arbeta med bildkomposition, ljus, teknik och bildbehandling för tidskrifter, sociala medier, produktfotografering, miljöbilder, filmproduktion till redigering.

Faktaruta om yrket originalare (texten finns i den löpande texten på sidan)Originalare

I arbetsträningen som originalare får du skisser över färdiga idéer och koncept från Art Directorn.

Du arbetar med att sätta ihop färdiga bilder, text och illustrationer till en slutform. Du lär dig använda

rätt formteknik och publiceringsformat för broschyrer, foldrar med mera.

Illustration

Här är det arbetsträning inom illustration, animation, skiss och att skapa underlag och ritningar för till exempel mässor och utställningar. Tekniken för att ta fram en illustration kan variera och kan göras både  för hand och digitalt eller i en kombination av de båda.

Faktaruta om våra arbetsverktyg (texten finns i den löpande texten på sidan)Arbetsverktyg  hos oss

Vi arbetar i Adobe Creative med program som Illustrator, PhotoShop, InDesign, Premiere Pro, LightRoom, Dreamweaver och Animate bland många. Vi arbetar även i Office program för textbearbetningar med mera.

Prata med din handläggare och kom på ett studiebesök till Nätverket SIP så berättar vi mer om möjligheterna hos oss.