Yrkesinriktad utbildningspraktik

Nätverket SIP är en sverigeunik organisation inriktad på samhällsförbättrande arbete. Vi jobbar med socialt arbete, kultur, internationella frågor, fritidsverksamhet, brukarstöd, socialt entreprenörskap, teknik och IT.

Sedan många år tillbaka erbjuder universitet och folkhögskolor utbildningspraktik. Det här berikar vår verksamhet samtidigt som vi ger studenter mer arbetslivserfarenhet, genom vårt arbete där vi kopplar teorin till praktik.

Internationellt arbete

Foto på Felicia som praktiserar vid en fritidsaktivitet

Internationellt arbete med inriktning på EU-programmet Erasmus plus. Verksamheten Globala Kronoberg är Sverigeledande avseende europeiskt volontärsprogram. Här erbjuds internationellt arbete med en stor bredd. Praktiken kan exempelvis innehålla konkreta aktiviteter, administrativt arbete, information och kommunikation. Kontakt med många människor där engelskan är standard. Läs mer om pågående verksamhet på www.globalakronoberg.se. Praktik för studenter inom internationella program, fred- och utveckling,

Socialt arbete inriktning funktionsnedsättning

Citat "Under min praktik på Funkibator fick jag bland annat lära mig handledning av personer som är sysselsatta inom föreningen, vara delaktig i att planera och genomföra aktiviteter och ta del av hur myndighetskontakten går till. Men framför allt fick jag uppleva och lära mig nya och innovativa sätt att utföra socialt arbete".  Felicia Olofsson, hade utbildningspraktik HT 2017.

En stor bredd av socialt arbete för målgruppen personer med funktionsnedsättning. Arbete sker med personer med rörelsenedsättning, synnedsättning, smärtproblematik, neuropsykiatriska nedsättningar. Verksamhetsmässigt erbjuds en mycket stort bredd av olika aktiviteter och teman. Läs mer om pågående verksamhet på www.funkibator.se, www.funkibatorrf.se och www.funkibatorbutiken.se. Praktik för blivande socionomer, beteendeverare, omsorgstudenter, vårdstudenter, arbetsterapeuter och allmänt socialt arbete.

Kultur, TV och media

Sällskapsspel vid fritidsaktivitet

Flera möjliga fördjupningar exempelvis inom barnboksproduktion, TV-sändning, filmproduktion illustration, text. Vidare kultur ihop med medieformer som rörlig film, fotografering och ljud i form av Pod-produktion. Praktik sker i nära samverkan med exempelvis Funkibator förlag, SIPs medieredaktion, Öppna Kanalen. Kulturinriktningen kan ibland kombineras med den internationella inriktningen. Läs mer på prickenskompisar.se eller okv.se. Praktik för kulturvetare, blivande journalister, filmskapare, litteraturvetare.

Fritid

Citat "Jag skulle absolut rekommendera att ha praktiktid på SIP! Det är en plats där man hela tiden får testa på nya arbetsuppgifter och få nya erfarenheter. Det var en kreativ arbetsmiljö där jag växte som människa!" Sara Hansson

Inom hela Nätverket SIP genomförs mängder av fritidsaktiviteter både under dagtid, kvällar och helger. Här arbetas det med anpassade fritidsaktiviteter, föreläsningar, internutbildningar, workshops och större event. Praktik för blivande fritidsledare, fritidskonsulenter.

Ekonomi och administration

Nätverket SIP driver en egen ekonomi- och redovisningsbyrå. Denna hanterar ekonomi, administration och redovisning för både de interna organisationerna men även ett antal externa kunder. Här arbetas det med bokföring, personalfrågor, redovisning och liknande. Praktik för studenter inriktade på handel och kontor, ekonomi och redovisning.

Vi testar digitala trummor

IT, media, teknik

Arbete både inom hårdvaruinriktad teknik till mjukvara och funktion. Nätverket SIP har flera verksamheter där det arbetas specifik med teknik. Ett antal utvecklingsprojekt finns oftast pågående exempelvis inom film, att träna med ny teknik, felsökning och support. Praktik för studenter inriktade på media, teknik, IT.

Djurverksamhet

Dagtid drivs ett hunddagis parallellt med att det finns en smådjursfarm. Här arbetas det dels med dagliga rutiner, skötsel av djur och djurinriktad aktivitet- och föreningsutveckling. Praktik för studenter inriktade på djurvård.

I vissa fall kan en praktik skräddarsys på sådant sätt att flera områden kan ingå.

Vid intresse av praktik inom Nätverket SIP kan studenter själva eller programansvariga kontakta Fia Sjöstrand, info@sip.se.