SIP redovisningsbyrå

Aleksa vår ekonom står i sitt rum och håller en bokföringspärm Bokföring, administration och redovisning med social och idéburen värdegrund

SIP driver en social redovisningsbyrå som i dag sköter allt ekonomiskt arbete åt hela nätverket och dess fyra organisationer. Vår specialistkompetens ligger inom organisationer som, liksom vi, arbetar utifrån en social eller idéburen värdegrund. Våra kunder är ofta föreningar, kooperativ eller sociala företag. I vårt team jobbar både ekonomer och administratörer.

Redovisningsbyrån har hög kompetens och mångårig erfarenhet inom bokföring, lönehantering, personalfrågor och bokslut. Vi gör även revision och kontroller åt andra organisationer. Vi kan fungera som arbetsgivare åt mindre organisationer och som rådgivare inom personaladministration. Vi har även lång erfarenhet av arbete med projekt, budgetering och uppföljning. Vinst eller överskott från våra kundintäkter går oavkortat till SIP:s sociala verksamhet och till att skapa anställningar för personer med funktionsnedsättningar eller i långtidsarbetslöshet.

Vi erbjuder tjänster inom följande områden

Bokföring och lönehantering

Vi arbetar främst med bokförings- och löneprogrammen Fortnox och Visma. Våra kunders behovs ser olika ut, och för vissa görs bokföring löpande och resultat- och balansrapporter lämnas varje månad. För andra kanske bokföring och redovisning görs per kvartal, halvår eller helår. Vi hjälper er med utbetalning av löner, att skicka ut lönespecifikationer, göra semesteravstämningar eller presentera lönestatistik.  I arbetet kan ingå skapande av kundfakturor, hantering av leverantörsfakturor, deklaration, posthantering/skanning, arbetsgivardeklarationer, inbetalningar av skatter, momsredovisning, inbetalning av pensionsavgifter, rapportering vid sjukdom till Försäkringskassan och rekvirering av bidrag och stöd.

Rådgivning och hjälp i arbetsgivarfrågor

Hjälp och stöd kring olika områden inom arbetsgivarskap. Exempelvis rekvirering av lönestöd hos arbetsförmedlingen, ta fram arbetsgivarintyg, rapportering för pensionsförsäkringar, rådgivning till er i avtalsfrågor, hjälp att hålla koll på viktiga datum (exempelvis när lönestöd eller anställningsavtal behöver förnyas), insamling eller skapande av tidrapporter för anställda samt rådgivning/information till personal gällande semestrar eller avtal.

Redovisning butik och försäljning

Bokföring och redovisning av verksamhet där försäljning sker i butik eller e-handel. Vi har stor vana kring olika sorters betalningssystem t ex kontant, med kort eller swish samt mot faktura.

Projektredovisning

Många av våra kunder driver projekt med extern finansiering. Sådana projekt ställer ofta högra krav på projektens ekonomiska redovisning. Vi har erfarenhet av redovisning till finansiärer som kommuner, ESF/EU, Vinnova, Tillväxtverket, Arvsfonden samt andra stiftelser och fonder.

Medlemshantering

Hantering av ansökningar, register och inbetalningar av avgifter. Vi hjälper er med all administration kring medlemmar och medlemskap.

Budgetering och uppföljning

Vi kan hjälpa er göra budgetar eller kalkyler för hela eller delar av er verksamhet. Löpande budgetuppföljning är alltid viktigt men kanske ännu mer viktigt i mindre organisationer. Ni kan regelbundet få sammanställningar och underlag som behövs till exempelvis styrelsemöten. Vi kan även ge er ekonomisk analys eller rådgivning.

Årsredovisning och bokslut

Inför era årsavslut och årsmöten kan vi hjälpa till med bokslut men även ekonomiska redovisningar, bolagsstämmoprotokoll och årsredovisningar. Vi har god insikt i vilka underlag som krävs inför årsmöten i både ideella föreningar, ekonomiska föreningar och aktiebolag.

Föreningsrevision

När det finns behov har vi möjlighet att erbjuda föreningsrevision för våra kunder som sköter sin bokföring själva. I vissa mindre organisationer är ofta detta tillräckligt. Flera av våra kunder har redan utsedda revisorer, både auktoriserade och lekmannarevisorer, som vi samarbetar med.

Rolf och Åsa sitter vid ett skrivbord och hjälper varandra mer bokföringVårt arbetssätt

Genom att ha arbetat med både redovisning inom Nätverket SIPs fyra organisationer, samt med våra kunder i liknande branscher, har vi skaffat oss stor erfarenhet och kunskap om sociala och idéburna organisationers speciella förutsättningar och behov. Vi jobbar alltid för att hitta så effektiva och tidsbesparande arbetssätt som möjligt, och föreslår gärna möjligheter till förbättring och förenkling till våra kunder. Vi hjälper er att skapa ordning och reda samt ta fram nya system och rutiner. Ni kan anlita oss för vissa delar av ert ekonomiarbete, eller ta hjälp av oss för att sköta allt ert arbete inom personalfrågor, administration och ekonomihantering.

Anlita oss

Bonus! Anlita oss! Pengarna stannar i föreningslivet.Kontakta oss för att boka ett första möte där vi kan prata om vilka behov ni har och vilka lösningar vi kan erbjuda. Efter det kan vi lämna offert på arbetet. Prissättningen beror delvis på om uppdraget är av tillfälligt eller om det handlar om löpande arbete, samt omfattningen på arbetet. Vår målsättning är att hitta en så bra och kostnadseffektiv lösning som möjligt för er – vi vet hur viktigt detta är i vår bransch!

Kanske har ni egen ekonomipersonal som vi ska samarbeta med? Kanske vill vi att vi kommer ut till er regelbundet? Vi är öppna för olika sorters samarbeten.

Kontaktperson

Fia Sjöstrand, 0470-32 40 14, ekonomi@sip.se

Logotyper för programmen Visma och Fortnox