Möjligheter – Ekonomiteamet

Nätverket SIP driver en social redovisningsbyrå som i dag sköter allt ekonomiskt arbete åt hela nätverket och dess fem organisationer. Vi har kunder som är föreningar eller sociala företag. I vårt team jobbar både ekonomer och administratörer.

Redovisningsbyrån har hög kompetens och mångårig erfarenhet inom bokföring, lönehantering, administration, personalfrågor och bokslut. Vi gör även revision och kontroller åt andra organisationer.

Arbetsträning eller praktik i vårt ekonomiteam

Hos oss får du fördjupade kunskaper och praktisk erfarenhet av:

  • Bokföring och lönehantering
  • Skatter, regler och lagar
  • Arbetsgivarfrågor
  • Redovisning butik, försäljning
  • Budgetering, uppföljning
  • Årsredovisning, bokslut
  • Föreningsrevision

Mer fördjupad information om vilka tjänster vårt ekonomiteam/redovisningsbyrån tillhandahåller finns här.

Vi arbetar med följande program:

Logotyper för programmen Visma och Fortnox