Möjligheter – Serviceteamet

Bild på serviceteamet som sätter upp planscherService- och kontorsarbete

Hos oss på SIP finns det möjlighet att arbetsträna inom service- och kontorsarbete. Vi har vår verksamhet på Infanterigatan 10 på Söder. Vår målsättning är att du ska känna att du bidrar, att du lär dig saker och att det rör sig framåt och händer positiva saker.

Vårt serviceteam jobbar med allt från planering, events, administration och praktiskt arbete. I de dagliga arbetsuppgifterna kan ingå att göra brevutskick, hjälpa till med datorer och teknik, planera och förbereda inför en föreläsning, göra inköp eller research.

Vi erbjuder individuella arbetsplaner med överenskomna mål. Testa hur mycket du kan arbeta i dagar och tid och testa vilka
arbetsuppgifter som passar dig.

Bild när teammedlem vattnar blommor

Exempel på arbetsområden

  • Praktisk hjälp inför event.
  • Enklare reparationer
  • Kontorsarbete, administration
  • Datorsupport, internet- och programhjälp
  • Inköp och framsättning av fika
  • Research, produktsökning och
  • Praktisk hjälp vid aktiviteter, föreläsningar och studiebesök.
  • Fixartjänst

Rodrigo planerar vid dator för serviceteamet