Bli medlem

Vissa aktiviteter i föreningarna TLC och Funkibator kräver medlemskap. Du hittar mer information på deras hemsidor. Vid aktiviteter i Globala Kronoberg behövs inget medlemskap. Många aktiviteter som arrangeras gemensamt av föreningarna i SIP är också fria att komma på, kräver inte medlemskap och är kostnadsfria.

Läser mer på

http://www.tenderlovingcaring.se/medlem.html

http://www.funkibator.se/medlem.html

http://okv.se/bli-medlem

https://www.globalakronoberg.se/bli-medlem.html