Teknikträffar (Online) 

Vi träffas online för att prata om ny teknik. Vi använder ss av Zoom. Det är för dig som gillar robotar, AI, datorer, elektrifiering och annat som relaterar till teknik och IT.

Aktiviteten är för vuxna, 20-60+ 

Dag och tid: onsdagar 18:00-19:30, 19/6, 26/6, 3/7

Efter de första tre tillfällena kommer träffen högst troligt att fortsätta.

Plats: Online via Zoom (Du får länken efter anmälan.)

Anmälan till: stefan.johansson@funkibator.se

Kontakt/Ledare: Stefan Johansson, stefan.johansson@funkibator.se

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

We meet online to talk about new technology. We meet via Zoom. It’s for those of you who like robots, AI, computers, electrification and other areas related to technology and IT.

The activity is for adults, 20-60+ 

Day & Time: Wednesdays 18:00-19:30, 19/6, 26/6, 3/7

After the first three occasions, the encounter will most likely continue.

Location: Online via Zoom (You will receive the link after registration.)

Registration to: stefan.johansson@funkibator.se

Contact Person/Leader: Stefan Johansson, stefan.johansson@funkibator.se