PIX ekonomisk förening

PIX logotype med texten PIX en del av Nätverket SIPPIX (Papper Igelkott Xylofon) är en ekonomisk förening som startade 2006. PIX ägs av fyra ideella föreningar (Globala Kronoberg, Funkibator, Öppna kanalen Kronoberg och TLC). Tillsammans bildar PIX och dess medlemmar den informella sammanslutningen ”Nätverket SIP – Samhällsförändring i praktiken”. PIX ger service åt sina ägare/medlemmar och driver även arbetsmarknadsverksamhet och sociala affärsidéer. Vinst och överskott från denna verksamhet återinvesteras i de ideella medlemsföreningarnas verksamhet.

PIX har till ändamål att främja sina medlemmars intressen genom att verka som en gemensam plattform. Föreningen ska genomsyras av nytänk, kreativitet, professionalism, lust att skapa ny tillväxt samt av ungas engagemang för demokratiska samhällsförbättringsfrågor.

Medbestämmande – Medlemmar och styrelse

När det gäller medlemmarna består nätverkets föreningsstyrelser till en majoritet av medarbetare och medlemmar, på så sätt har medarbetarna en stor och viktig roll i utvecklingen av de egna föreningarna och dess verksamhet. Dessutom finns flera plattformar skapade för att öka samarbete, diskutera nya idéer och att utvärdera verksamheterna. Exempel är olika digitala forum eller mailinglistor, olika mötesformer som handledarmöten, öppna möten för alla medarbetare, utvecklingsgrupper osv. Föreningarna arbetar för hög grad av medbestämmande och demokrati.

I PIX styrelsen sitter oftast minst en representant för varje medlemsförening, i övrigt är medlemmarnas representanter inbjudna till styrelsemöten. Medlemsföreningarna delar lokaler med PIX vilket gör att det finns en naturlig närhet till varandra.

Icke-vinstdrivande

PIX främjar endast ideell och icke-vinstdrivande verksamhet, på så sätt att eventuella överskott i föreningen bara delas ut till ideella föreningsmedlemmar. Styrelse- och ledningsarbete i föreningen sker ideellt. PIX driver ett antal egna sociala affärsidéer med syfte att skapa arbeten för personer med funktionsnedsättningar, att tillhandahålla gemensamma resurser till sina medlemmar och att främja samverkan hos medlemmarna och föreningslivet i övrigt. PIX äger också på uppdrag av sina medlemmar aktivitetshuset Mästeriet på Söder i Växjö. Årligen driver PIX ett antal samverkansprojekt tillsammans med sina medlemmar. Målgruppen för projekten är vanligen barn, unga eller personer med funktionsnedsättning.

PIX är ett ASF

PIX definerar sig som ett ASF – arbetsintegrerande socialt företag. Sociala företag är företag som har som mål att skapa samhällsnytta.

Arbetsintegrerande sociala företag är företag som driver näringsverksamhet (producerar och säljer varor och/eller tjänster):

  • Med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle.
  • Som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt.
  • Som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknade verksamheter.
  • Som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet.

Mästeriet

2015 köpte PIX, på uppdrag av sina medlemmar, en äldre industrifastighet som varit glasmästeri i Växjö. Målet var att bygga upp ett kreativitets- och aktivitetshus öppet för allmänheten, med fokus på unga och unga vuxna och specifikt personer med funktionsnedsättning. Stora lokaler gav stora möjligheter att skapa något unikt i Växjö. Allt från smådjursfarm, medialabb och odlingar till bio, arbetsträning och fritidsaktiviteter inryms i huset som nu heter Mästeriet.

Flygfoto som visar vår fastighet Mästeriet ett stort gult tegelhus

Namnet Papper Igelkott Xylofon

När den ekonomiska föreningen startades var bakgrunden att Nätverket SIP skulle jobba mer med sociala affärsidéer och näringsverksamhet. Vi ville att föreningen skulle heta PIX som är synonymt med pengar. Vi skickade in vår ansökan till Bolagsverket, men fick avslag. Då valde vi i stället att registrera namnet Papper Igelkott Xylofon, som kan förkortas PIX. Det gäller att hitta kreativa lösningar!

Aktiveringsövningar med hundarPIX affärsidéer i samarbete med sina medlemmar

  • Funkibatorbutiken, en hjälpmedelsbutik i centrala Växjö som drivs i samarbete mellan PIX och föreningen Funkibator.
  • TLC hunddagis drivs av PIX på uppdrag av TLC ideell förening.
  • Café och konferens i fastigheten Mästeriet. Möjlighet att boka lokaler för möten, föreläsningar och konferenser. Kontakta info@sip.se för bokning.
  • SIP redovisningsbyrå – tjänster inom bokföring, administration och redovisning till så väl PIX medlemmar som externa kunder. Bland våra kunder hittas andra sociala företag, ideella föreningar och enskilda firmor.
  • Funkibator förlag – Sveriges enda förlag som ger ut barnböcker och leksaker med fokus på funktionsnedsättning och sjukdom.
  • Funkibator mediabyrå – prisvärda media- och reklamtjänster åt civilsamhället.