PIX ekonomisk förening

PIX logotype med texten PIX en del av Nätverket SIPPIX (Papper Igelkott Xylofon) är en ekonomisk förening som startade 2006. PIX ägs av tre ideella föreningar (Globala Kronoberg, Funkibator och TLC). Tillsammans bildar PIX och dess medlemmar ”Nätverket SIP – Samhällsförändring i praktiken”. PIX ger service åt sina ägare/medlemmar och driver även arbetsmarknadsverksamhet och sociala affärsidéer. Vinst och överskott från denna verksamhet återinvesteras i de ideella medlemsföreningarnas verksamhet.

Medbestämmande – Medlemmar och styrelse

När det gäller medlemmarna består deras styrelser till en majoritet av medarbetare, på så sätt har medarbetarna en stor och viktig roll i utvecklingen av de egna föreningarna och dess verksamhet. Dessutom finns flera plattformar skapade för att öka samarbete, diskutera nya idéer och att utvärdera verksamheterna. Exempel är olika digitala forum eller mailinglistor, olika mötesformer som handledarmöten, öppna möten för alla medarbetare, utvecklingsgrupper osv. Föreningarna arbetar för hög grad av medbestämmande och demokrati.

I PIX styrelsen sitter oftast minst en representant för varje medlemsförening, i övrigt är medlemmarnas representanter inbjudna till styrelsemöten. Medlemsföreningarna delar lokaler med PIX vilket gör att det finns en naturlig närhet till varandra.

PIX är ett ASF

PIX definerar sig som ett ASF – arbetsintegrerande socialt företag. Sociala företag är företag som har som mål att skapa samhällsnytta.

Arbetsintegrerande sociala företag är företag som driver näringsverksamhet (producerar och säljer varor och/eller tjänster):

  • Med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle.
  • Som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt.
  • Som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknade verksamheter.
  • Som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet.

Mästeriet

2015 köpte PIX, på uppdrag av sina medlemmar, en äldre industrifastighet som varit glasmästeri i Växjö. Målet var att bygga upp ett kreativitets- och aktivitetshus öppet för allmänheten, med fokus på unga och unga vuxna och specifikt personer med funktionsnedsättning. Stora lokaler gav stora möjligheter att skapa något unikt i Växjö. Allt från smådjursfarm, medialabb och odlingar till bio, arbetsträning och fritidsaktiviteter inryms i huset som nu heter Mästeriet.

Flygfoto som visar vår fastighet Mästeriet ett stort gult tegelhus

Papper Igelkott Xylofon

När den ekonomiska föreningen startades var bakgrunden att Nätverket SIP skulle jobba mer med sociala affärsidéer och näringsverksamhet. Vi ville att föreningen skulle heta PIX som är synonymt med pengar. Vi skickade in vår ansökan till Bolagsverket, men fick avslag. Då valde vi i stället att registrera namnet Papper Igelkott Xylofon, som kan förkortas PIX. Det gäller att hitta kreativa lösningar!

Aktiveringsövningar med hundarVåra affärsidéer

  • Funkibatorbutiken, en hjälpmedelsbutik i centrala Växjö som drivs i samarbete mellan PIX och föreningen Funkibator.
  • TLC hunddagis drivs av PIX på uppdrag av TLC ideell förening.
  • Café och konferens i fastigheten Mästeriet. Möjlighet att boka lokaler för möten, föreläsningar och konferenser. Kontakta info@sip.se för bokning.
  • SIP redovisningsbyrå – tjänster inom bokföring, administration och redovisning till så väl PIX medlemmar som externa kunder. Bland våra kunder hittas andra sociala företag, ideella föreningar och enskilda firmor.