Extrajobb? Vi söker aktivitetsledare!

2024 öppnar vi vårt aktivitetshus i mycket större skala. (In english below)

Vi söker nu 20-talet ledare för barn- och ungdomsgrupper. Även ledare för grupper med vuxna kan vara aktuellt. Är du social och utåtriktad och söker extrajobb? Vi finns med vårt aktivitetshus centralt i Växjö, Infanterigatan. Det är en bonus om du har erfarenhet av funktionsnedsättning, anpassning, tillgänglighet. Tveka inte att höra av dig! Hör också av dig även om du inte kan just nu men kanske i framtiden. Den här satsningen sträcker sig över många år fram i tiden.

För dig från 18 år. Aktiviteter kan vara något inom exempelvis kultur (musik, teater, måla), spel (datorspel, VR, brädspel, rollspel), eller kopplat till film, företagande, foto, samtal, mode, träning, pyssel, aktivism osv.

Du som ledare får lön (arvode) enligt överenskommelse.

Vi är Nätverket SIP, en samling ideella föreningar som håller till i aktivitetshuset Mästeriet på Söder. Från stationen är det 15 minuters gångavstånd, 4 minuter med buss (7an) eller 5 minuter med cykel till oss.

Vill du veta mer, eller presentera dig? Hör av dig till oss!

Kontakt

fia.sjostrand@sip.se

www.sip.se


Extra job? Become an organizer/leader with us

In 2024, we will open our activity center on a much larger scale. We are now looking for 20 leaders for children and youth groups. Leaders of groups for adults may also be relevant. Are you social and outgoing and looking for extra work? We are located with our activity center in the center of Växjö, Infanterigatan. It is a bonus if you have experience with disability, adaptation, accessibility. Do not hesitate to contact us! Also get in touch even if you can’t right now but maybe in the future. This project extends over many years into the future.

We are looking for persons over the age of 18. Activities can be something within, for example, culture (music, theatre, painting), games (computer games, VR, board games, role-playing games), or connected to film, entrepreneurship, photography, conversations, fashion, training, crafts, activism, etc.

As a leader, you receive a salary (remuneration) according to agreement.

We are the SIP Network, a collection of non-profit associations based in the activity house Mästeriet on Söder in Växjö. From the station it is a 15-minute walk, 4 minutes by bus (number 7) or 5 minutes by bike to us.

Do you want to know more, or introduce yourself? Please contact us!

Contact

Fia Sjöstrand, fia.sjostrand@sip.se

www.sip.se