AktiviteterNyheterPuff

Extrajobb? Bli arrangör hos oss

(In english below)

För dig mellan 18-25 år. Vi söker personer som vill leda arrangemang för andra ungdomar.

I uppdraget ingår:

  • Planering av din egen aktivitet
  • Samla personer som vill vara med

Vi står för lokaler och eventuellt material, fika, teknik du behöver. Vi kan även hjälpa till med viss marknadsföring och information.

Aktiviteten kan vara något inom exempelvis kultur (musik, teater, måla), spel (datorspel, VR, brädspel, rollspel), eller kopplat till film, företagande, foto, samtal, mode, träning, pyssel, aktivism osv.

Kanske är ni redan en grupp som träffas regelbundet, eller vill du starta i gång något nytt? Du som ledare får lön (arvode) enligt överenskommelse.

Vi är Nätverket SIP, en samling ideella föreningar som håller till i aktivitetshuset Mästeriet på Söder. Från stationen är det 15 minuters gångavstånd, 4 minuter med buss (7an) eller 5 minuter med cykel till oss.

Vill du veta mer, eller har du en idé om en aktivitet eller event som du vill presentera? Hör av dig till oss. Vad vill du göra?  

Kontakt

Fia Sjöstrand, 0470-32 40 14

fia.sjostrand@sip.se

www.sip.se


Extra job? Become an organizer/leader with us

For you who are between 18-25 years and want to lead events for other young people.
The assignment includes:

– Planning your own activity

– Gather people who want to join

We are responsible for premises and any materials, coffee/fika and technology you need. We can also help with some marketing and information.

The activity can be something within, for example, culture (music, theatre, painting), games (computer games, VR, board games, role-playing games), or connected to film, entrepreneurship, photography, conversations, fashion, exercise, crafts, activism, etc.

Perhaps you are already a group that meets regularly, or do you want to start something new? As a leader, you receive a salary (a fee) according to agreement.

We are the SIP Network, a collection of non-profit associations based in the activity house Mästeriet on Söder in Växjö. From the station it is a 15-minute walk, 4 minutes by bus (number 7) or 5 minutes by bike to us.

Do you want to know more, or do you have an idea about an activity or event that you want to present? Please contact us.

What do you want to do?

Contact

Fia Sjöstrand, 0470-32 40 14

fia.sjostrand@sip.se

www.sip.se