Huvudområden och vision

Våra fyra huvudområden

SIP:s fyra huvudområden genomsyrar allt vi gör. Inom dessa områden har vi redan hög kompetens och inom dessa vill vi fortsätta utveckla både oss själva, vår organisation och samhället.

 1. Tillgänglighet & delaktighet

  Begreppet tillgänglighet använder vi för att beskriva fysisk och digital tillgänglighet, internationella frågor, integration, jämställdhet, jämlikhet och demokrati. Med tillgänglighet menas till exempel att göra arbetsmarknaden tillgänglig för fler, skapa bättre fysisk och digital tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar, göra IT tillgängligt för äldre och att göra samhället mer tillgängligt för nya svenskar. Tillgänglighet är det ord som är gemensamt för en mycket stor del av vår befintliga och historiska verksamhet.

 2. Kunskapsdelning

  Med kunskapsdelning menar vi alla olika utbildningstyper och utbildningssituationer; folkbildning, fortbildning, kompetensutveckling, distanskurser, föreläsningar, studiecirklar, workshops. Vi vill uppmuntra ett livslångt lärande och skapa möjligheter för personlig utveckling hos oss själva och andra.

 3. Entreprenörskap

  I begreppet entreprenörskap innefattar vi samhällsentreprenörskap, företagande, personligt entreprenörskap, nytänk, hållbar utveckling och socialt företagande. Vi har en bred syn på entreprenörskap och ser drivkraften hos entreprenörer, oavsett om det är i företag, föreningar eller inom organisationer. För oss handlar entreprenörskap inte enbart om att tjäna pengar utan det är även entreprenörens ansvar att skapa ett hållbart socialt samhälle.

 4. Nya medier

  Vi vill höja den tekniska kompetensen, minska den digitala klyftan och öka den personliga utvecklingen genom informationshantering för så väl medarbetare på SIP som våra kunder och deltagare i projekt. När det gäller media ligger vår kompetens och våra intressen i allt från datorutbildningar till att arbeta aktivt med sociala medier.  Vår ambition är att ligga i framkant för att utveckla och stärka befintliga verksamheter, personal och vår omgivning.

Vår vision

Möjlighetsverket / House of possibilities

Vi har en vision om en ny typ av engagemangs- och eldsjälscenter, ett inspirerande möjlighets- och kreativitetshus där människor kan förverkliga en mångfald av idéer! Vi vill att det ska finnas platser/organisationer dit man som privatperson, företagare, föreningsaktiv och myndighet kan vända sig med idéer, förslag, tips, för rådgivning och liknande. Vi vill ta vara på alla dessa resurser, eldsjälar och möjligheter och samla dem under samma tak. Vår vision är att lokala möjlighetsverk ska vara en viktig resurs i samhället. Vi vill skapa en plats där alla idéer kan gå från idé till verklighet från dag ett.