Tjänster

Bild från en av SIP:s föreläsningar

I SIP finns föreläsare, projektledare, ekonomer, grafiker, copywriters och entreprenörer som hjälper er med kompetensutveckling i er organisation eller genomförande av era pilotprojekt eller arrangemang. Våra specialistområden är tillgänglighet, ekonomi & administration, sociala medier, datorer och teknik, ungdomskultur och projektledning. Inom dessa områden erbjuder vi våra tjänster. Du kan till exempel ta hjälp av SIP:s erfarna projektledare som utförare av ditt projekt. Vi erbjuder också föreläsningar, workshops och kurser, både på plats hos er eller på distans.  Vårt ekonomiteam kan hjälpa er organisation med allt från redovisning till löner. Nedan finns en beskrivning av några av våra tjänster. Är du intresserad av att anlita någon av våra konsulter eller diskutera idéer och tankar kontaktar du Fia Sjöstrand, 0470-223 40 eller fia.sjostrand@sip.se.

Ekonomi/Administration

Aleksa vår ekonom står i sitt rum och håller en bokföringspärm

Ta hjälp av vår redovisningsbyrå

SIP driver en social ekonomibyrå som i dag sköter allt ekonomiskt arbete åt hela nätverket och alla dess organisationer. Utöver detta finns externa kunder som föreningar och företag. Vi har hög kompetens inom bokföring, lönehantering, personalfrågor och bokslut. Vi gör även revision och kontroller åt andra organisationer. Vi kan fungera som arbetsgivare åt mindre organisationer och som rådgivare inom personaladministration. Vi har även lång erfarenhet av arbete med projekt, budgetering och uppföljning. Vinst eller överskott från våra kundintäkter går oavkortat till SIP:s sociala verksamhet och till att skapa anställningar för personer med funktionsnedsättningar eller i långtidsarbetslöshet.

Mer information om redovisningsbyrån!

Studiebesök

Studiebesök på Nätverket SIP

Välkomna på ett inspirerande besök i vårt kreativitets- och entreprenörshus i Växjö. Ni får träffa några av SIPs projektledare och grundare som berättar om hur vi är organiserade, hur vi finansierar vår verksamhet och om våra annorlunda arbetsmetoder.

Föreläsningar och workshops

Foto från en av SIPs workshops

Workshop: Bemötandedag

Bemötande av funktionsnedsatta och människor från en annan kulturell bakgrund än den svenska. Storföreläsning mixat/varvat med gruppdiskussioner/övningar och med en utmanande avslutning på dagen.

Föreläsning: Från kompisgäng till samhällsentreprenörer

Nätverket SIP presenterar sina verksamheter, framgångsfaktorer och metoder. En berättelse om hur man arbetar med engagemang och ungdomsfrågor i föreningslivet och hur Nätverket SIP gått från att vara ett organiserat kompisgäng till en stor samhällsentreprenörsorganisation med 20-talet anställda, inom loppet av tio år.

 

Arrangemang, mingel och konferenser

Vi tar hand om ert arrangemang från planering till genomförande

Vi kan hjälpa er med allt från konceptutveckling, tryckt material, marknadsföring, information, bokning och genomförande av konferenser, arrangemang, mingel och festivaler. Nätverket SIP är kända för sina nytänkande och kreativa metoder och skapar en unik konferens anpassad efter er. Tidigare kunder är bland annat Integrations- och jämställdhetsdepartementet för konferensen Folkrörelseforum och Regionförbundet södra Småland för festivalen Höstsagan.

Projektledning och konceptutveckling

Kreativa projektledare till din verksamhet

Du kan anlita SIP:s erfarna projektledare till allt från idéutveckling och konceptskapande till praktiskt genomförande. Vi arbetar med pilotprojekt, påverkansprojekt mm. Tidigare uppdragsgivare har bland annat varit LRF, AMS och Folkbildningsrådet.

Kampanjer

Vi hjälper er med ert kampanjmaterial och genomförandet. Nätverket SIP använder sig av kreativa och nytänktande metoder så som gerillamarknadsföring, digitala medier så som film och ljud samt sociala medier som Facebook och Twitter för att lyfta fram ert budskap. Tidigare kunder: Alla olika alla lika och Regionförbundet södra Småland

Medieanalys och medieproduktion

Grafisk formgivning

Illustrationer och trycksaksproduktion. Copyrighting och textproduktion för artiklar, webb, informationstexter, krönikor.

Medie- och målgruppsanalys

Tidigare uppdragsgivare har bland annat varit Forum Syd, Svenska missionsrådet Växjö kommun och LRF.

Tillgänglighetstesta er webbplats

En ny tjänst erbjuds från Nätverket SIP där det handlar om att få er webbplats tillgänglighetstestad. Från och med 2010 trädde ett nytt EU direktiv i kraft om att samhället i stort ska vara tillgängligt för alla. Det här innebär att hinder behöver inventeras och korrigeras i så stor utsträckning som möjligt. Vår tjänst tar fasta på de digitala hinder och problem som kan finnas på ens egna webbplats.