Möjligheter – Fastighetsgruppen

Två personer sågar brädor utomusPraktiskt arbete & fastighetsskötsel

Hos oss på SIP finns det möjlighet att arbetsträna inom praktiskt arbete och fastighetsskötsel. Vi har vår verksamhet på Infanterigatan 10 på Söder. Vår målsättning är att du ska känna att du bidrar, att du lär dig saker och att det rör sig framåt och händer positiva saker.

Vår fastighetsgrupp leds av Martin som är snickare och har mångårig erfarenhet från branschen. Gruppen jobbar med allt från renhållning, snickeri, renovering och odling. I dom dagliga arbetsuppgifterna kan ingå att måla väggar, montering, enklare reparationer, plantering av växter, organisering m.m.
En bild på våra mogna tomatplantorFör dig som är intresserad av följande yrkesval: Fastighetsskötsel, vaktmästeri, tekniker, måleri, snickeri, lokalvård, parkarbete, arbetsledning, hantverk.

Vi erbjuder individuella arbetsplaner med överenskomna mål. Testa hur mycket du kan arbeta i dagar och tid och testa vilka arbetsuppgifter som passar dig.

Bygg, snickeri, målning

Bygga, snickra och måla är en viktig del i vårt arbete. Vi bygger t ex nya rum, bodar, växhus, komposter samt burar till vår djurverksamhet. Vi använder oss både av nytt byggmaterial, samt försöker återvinna gammalt. Vi målar väggar, möbler och mindre saker som tavelramar. I bland finns det även uppdrag som innebär att vi tapetserar om i ett rum. Vi har tillgång till svets som det finns möjlighet att använda till olika projekt.

Fastighetsskötsel, vaktmästeri

Dagliga ansvarsområde inom vår egna fastighet och tomt. Inomhus handlar det om exempelvis källsortering samt enklare reparationer och förbättringsarbeten. Fastighetsgruppen kan även ha uppdrag som ligger nära teknik och IT, t ex återvinning, reparationer, kabelhantering med mera. Utomhus jobbar vi med att hålla snyggt på vår tomt och på vår fasad; kratta, sopa, rensa ogräs samt att sanda och skotta vintertid.

Vi hämtar möbler och håller på att packa vårt släpRenovering

Fastigheten vi finns i är en gammal industribyggnad. Därför finns det alltid många olika renoveringsprojekt som vi arbetar med parallellt. Det kan handla om allt från att bygga innerväggar, byta dörrar eller laga golv. Vi jobbar också med ett hållbarhetstänkt vilket innebär att vi försöker återvinna så mycket material och möbler som möjligt. Vi reparerar trasiga stolar och bord, bygger om gamla saker till något nytt.

Praktiskt arbete, trädgård

Förbereda inför möten och konferenser gällande möblering.
Två personer målar ett rum och har munskydd på sigKompost, bevattning och odling i vårt växthus. Vi utför även cykelreparation och enklare service på våra egna fordon. Transport, t ex till och från återvinningsscentralen eller för att köpa material, gör vi själva med våra egna bilar och släp.