Styrelser

Exempel på årsredovisningsdokumentInom Nätverket SIP finns fyra juridiska organisationer, med varsin egen styrelse. Följande personer sitter i styrelserna under det pågående verksamhetsåret.

Globala Kronobergs styrelse (2020/2021)

 • Fia Sjöstrand (Ordförande), fia.sjostrand@sip.se
 • Elma Lovic (Kassör)
 • Martin Widqvist (Ledamot)
 • Johanna Esnault (Ledamot)

PIX styrelse (2019/2020)

 • Fia Sjöstrand (Ordförande), fia.sjostrand[a]sip.se
 • Stefan Johansson (Vice ordförande)
 • Pia Hammargren (Ledamot)

Funkibator Östs styrelse (2020/2021)

 • Pia Hammargren (Ordförande), pia.hammargren[a]sip.se
 • Stefan Johansson (Kassör)
 • Lukas Karlsson (Ledamot)
 • Kristina Rosenhagen (Ledamot)
 • Rodrigo Souza (Ledamot)
 • Annette Andersson (Suppleant)

Tender Loving Carings styrelse (2020/2021)

 • Fia Sjöstrand (Ordförande), info@tenderlovingcaring.se
 • Marianne Levinsen (Kassör)
 • Hanna Holma (Ledamot)