Styrelser

Exempel på årsredovisningsdokumentInom Nätverket SIP finns fyra juridiska organisationer, med varsin egen styrelse. Följande personer sitter i styrelserna under det pågående verksamhetsåret.

Projektors styrelse (2019/2020)

 • Fia Sjöstrand (Ordförande), fia.sjostrand@sip.se
 • Elma Lovic (Kassör)
 • Martin Widqvist (Ledamot)

PIX styrelse (2019/2020)

 • Fia Sjöstrand (Ordförande), fia.sjostrand[a]sip.se
 • Stefan Johansson (Vice ordförande)
 • Pia Hammargren (Ledamot)

Funkibator Östs styrelse (2019/2020)

 • Pia Hammargren (Ordförande), pia.hammargren[a]sip.se
 • Stefan Johansson (Kassör)
 • Lukas Karlsson (Sekreterare)
 • Björn Jönsson (Ledamot)
 • Kristina Grevtsova (Ledamot)
 • Rodrigo Souza (Ledamot)
 • Annette Andersson (Suppleant)
 • Sanna Hedlund (Suppleant)

Tender Loving Carings styrelse (2019/2020)

 • Stig Andersson (Ordförande), info@tenderlovingcaring.se
 • Fia Sjöstrand (Kassör)
 • Niki Chatzipanagiotou (Ledamot)