Styrelser

Exempel på årsredovisningsdokumentInom Nätverket SIP finns fem juridiska organisationer, med varsin egen styrelse. Följande personer sitter i styrelserna under det pågående verksamhetsåret.

Globala Kronobergs styrelse (2024/2025)

 • Johanna Esnault (Ordförande), info[a]globalakronoberg.se
 • Fia Sjöstrand (Kassör)
 • Martin Widqvist (Ledamot)

PIX styrelse (2024/2025)

 • Fia Sjöstrand (Ordförande), fia.sjostrand[a]sip.se
 • Stefan Johansson (Vice ordförande)
 • Pia Hammargren (Ledamot)
 • Lars Fransen (Ledamot)

Funkibator Östs styrelse (2024/2025)

 • Pia Hammargren (Ordförande), pia.hammargren[a]funkibator.se
 • Stefan Johansson (Kassör)
 • Lukas Karlsson (Ledamot)
 • Lars Fransén (Ledamot)
 • Thomas Lindroth (Ledamot)
 • Fredrik Holmquist (Suppleant)

Tender Loving Carings styrelse (2024/2025)

 • Fia Sjöstrand (Ordförande), info[a]tenderlovingcaring.se
 • Marianne Levinsen (Kassör)
 • Hanna Holma (Ledamot)

Öppna Kanalen Kronoberg (2024/2025)

 • Fia Sjöstrand (Ordförande), info[a]okkron.se
 • Katarina Liwbom (Kassör)
 • Claes-Göran Åhlander (Ledamot)
 • Erik Jarl (Ledamot)
 • Ali Al-Saqr (Ledamot)