Styrelser

Exempel på årsredovisningsdokumentInom Nätverket SIP finns fyra juridiska organisationer, med varsin egen styrelse. Följande personer sitter i styrelserna under det pågående verksamhetsåret.

Projektors styrelse (2018/2019)

 • Sofie Sjöstrand (Ordförande), sofie.sjostrand@sip.se
 • Elma Lovic (Kassör)
 • Martin Widqvist (Ledamot)
 • Jesper Petersson (Suppleant)

PIX styrelse (2018/2019)

 • Pia Hammargren (Ordförande), pia.hammargren[a]sip.se
 • Sofie Sjöstrand (Ledamot)
 • Stefan Johansson (Ledamot)
 • Elma Lovic (Ledamot)
 • Rami Alkenayeh (Ledamot)

Funkibator Östs styrelse (2018/2019)

 • Pia Hammargren (Ordförande), pia.hammargren[a]sip.se
 • Stefan Johansson (Kassör)
 • Lukas Karlsson (Sekreterare)
 • Björn Jönsson (Ledamot)
 • Felicia Olofsson Fält (Suppleant)
 • Margret Karlsson Ingerwald  (Suppleant)

Tender Loving Carings styrelse (2018/2019)

 • Sofie Sjöstrand (Ordförande), sofie.sjostrand[a]sip.se
 • Stefan Johansson (Kassör)
 • Vahida Ahmic (Ledamot)
 • Stig Andersson (Ledamot)
 • Pia Hammargren (Suppleant)