Vanliga frågor

Jag är intresserad av Ekonomi och administration. Vad kan det handla om för uppgifter, då jag inte har någon utbildning?

Inom ekonomi och administration arbetar vi med bokföring och förberedande arbete inför det, exempelvis organisering av papper och pärmar, posthantering, inventering, skanning. Ingen utbildning krävs för att delta hos oss.

Jag är intresserad av Media. Vad gör man där?

Inom media kan man bland annat arbeta med att skriva, layouta, fota eller filma. Exempelvis jobba med något marknadsföringsmaterial, eller producera nyheter. Vissa jobbar även med egna projekt.

”Praktisk erfarenhet och utbildning” står det att ni erbjuder – vad är det för typ av utbildningar?

Utbildning ser lite olika ut, ofta handlar det om att man ”går bredvid” eller får lära sig genom arbete. I vissa team finns möjlighet att ta del av digitala utbildningar/videos, t ex i hur visa datorprogram, som man ska jobba med, fungerar. Det är inga regelrätta kurser utan snarare att du blir utbildad av oss. Inom media har vi dock tillgång till digitala kursprogram där man kan lära sig t ex grafiska program och bildredigering.

Jag såg att vissa har arbetskläder. Varför har man det, och är det ett krav?

Arbetskläder behöver man ha om man arbetar praktiskt, t ex med bygg/snickeri, och då är det för att skydda sig själv från skada. I övrigt finns det inga krav på det, utan klädsel är valfri. Jobbar man med våra djur brukar vi rekommendera att man har kläder man inte är så rädd om.

Kan man arbeta hemifrån?

Det är mer ovanligt att man arbetar hemifrån. Dock kan det vara i bland att man kan ha någon uppgift som man utför vid en dator, som man kan arbeta med hemifrån en dag om det finns behov av det. Men utgångspunkten är att allt arbete sker på plats i våra lokaler.

Jag har svårt med det sociala och det kan ta tid för mig att känna mig bekväm i en grupp. – Ni arbetar ju i team… men kan man ändå arbeta ensam? I alla fall i början?

Bara för att man ingår i ett team betyder inte att allt arbete görs tillsammans. Inom exempelvis media och ekonomi är arbetet mer självständigt. När man arbetar med praktiskt arbete, så som bygg, kan det krävas att man är flera för att utföra en uppgift. Men i de flesta fall kan man utföra en uppgift ensam, och sedan har man kontakt med sin teamledare och teammedlemmar för planering. Det finns inga krav på att man ska arbeta i grupp.