Historia

Historisk överblick

Under flera års tid, kring millennieskiftet, var vi ett glatt gäng ungdomar som gjorde kul grejer tillsammans. Vi arrangerade bland annat LAN och konstutställningar. Vid ett av våra LAN, nyår 2001/2002 bjöd vi in politiker från Växjö kommun för att berätta vad vi pysslade med. Uppslutningen från politikerna var strålande och de lyssnade mycket intresserade på vad vi ville förmedla. Deras slutsats var att ”om ni startar en förening så kan vi stötta er”. Vi tyckte det verkade väldigt intressant med stöd så vi började såklart kolla på vad det innebar att ha en förening.

Föreningen Tech Group startades kring årsskiftet 2001/2002 och eftersom vi behövde vara medlemmar i ett ungdomsförbund tricksade vi in ordet ”spel” i vårt syfte och anslöt oss till Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok. Under det första året fick organisationen 1000 medlemmar och 2003 började vi leta efter nya vägar till finansiering av härligheten. 2003 gick vi ur Sverok, blev beviljade särskilt bidrag av Ungdomsstyrelsen och bildade eget riksförbund. 2003 var också året då Tech Groups projektverksamhet började byggas upp. Bland annat blomstrade Grrl Tech och Politikerenkäten.

2004 skrev vi om våra stadgar anpassade till riksförbundsverksamhet och gick från att ansluta enskilda personer som medlemmar till att kunna bevilja medlemskap till föreningar, som i sin tur engagerar enskilda personer. 2004 började projekten ta en allt större del av utrymmet i Tech Group. Möt Framtiden, Datorsupport Hemma, Miki-Wiki och Real Tech sprakade av verksamhet.

Vårt första hela år som riksförbund, 2005, blev mycket spännande. Året dominerades av att försöka förstå vad det innebar att vara riksförbund, vad våra medlemmar förväntade sig av oss och vad vi själva tyckte var intressant och viktigt att arbeta med. Under 2005 väcktes på allvar tanken på att byta namn på organisationen för att berätta att vi numera pysslade med samhällsförändringsfrågor. Vårt största projekt Real Life drog igång och vi flyttade från Storgatan till Videum Science Park i Växjö.

2006 präglades av ett ännu intensivare och större arbete med projekt. Tech Group bytte namn till Booster. Vi etablerade arbetsmarknadsprojektet Real Life i fler städer, lanserade i Booster vårt bidragssystem Smörgåsbordet och hade en mycket mer intensiv kontakt med våra medlemmar. Vi omorganiserade oss och bildade Nätverket SIP. Vi startar föreningen Projektor och  den ekonomiska föreningen PIX (som ägdes av Booster, Grrl Tech och Projektor). Nätverket SIP bestod nu av Booster, Projektor, Grrl Tech och PIX.

2007 satsar vi på det internationella området och anställer vår första volontärkoordinator. Under sommaren driver vi för andra året Sommarprojekt för gymnasieungdomar tillsammans med Växjö kommun.

I augusti 2008 börjar den första studentgruppen i kursen Samhällsentreprenörer som vi driver tillsammans med Grimslövs folkhögskola. Under hösten beviljas Grrl Tech:s projekt Ungt kvinnligt entreprenörskap.

I februari 2009 bestämmer sig några personer på SIP spontant för att vi ska göra en tidning som heter Hallå! och utkommer i maj. Landsbygdsprojektet A Live Landsbygd beviljat 495 000 kr och projektet Inkubator funktionsnedsättning (Funkibator) påbörjas.

2010 flyttar SIP till Västergatan 8a. Booster har årsmöte och beslutar att gå ur SIP. I PIX startas distanskursen Sociala medier i marknadsföring och kommunikation.

2011 startar föreningen Funkibator, som föds fram ur Arvsfondsprojektet Inkubator funktionsnedsättning. Samma år startar vi även Funkibatorbutiken – vår hjälpmedelsbutik.

2012 startar vår största arbetsmarknadssatsning någonsin – Galaxhopen. Projektet finansieras av bland annat ESF och Regionförbundet södra Småland. När projektet avslutas 2014 har många metoder för att arbeta med frågor kring jobb, praktik och personlig utveckling skapats. Verksamheten lever vidare efter projekttiden och blir en del av SIP:s ordinarie arbetssätt.

2015 flyttar hela Nätverket SIP och all vår verksamhet till nya lokaler på Infanterigatan i Växjö. I juni samma år köper SIP hela fastigheten och är nu stolta husägare. Samma år startar även föreningen Tender Loving Caring som blir den femte organisationen under paraplyet SIP.

Grrl Tech blir fristående från SIP under 2016. I SIP-nätverket ingår nu fyra organisationer. Detta år startar vi satsningen Cyberhjärta inom Funkibator och Drömmarnas Kontor i Projektor. Funkibator riksförbund (FRX) startas samt även några nya lokalavdelningar.

Funkibator startar Prickens kompisar/Funkibator förlag under 2017 – och samma år beviljas vi bygglov för en ny entré till vår fastighet Mästeriet.

2018 är ett år som kantas av stora byggprojekt på Mästeriet, och de första spadtagen tas till vår nya entre med hiss. Nätverket SIP utnämns till årets ekipage i Växjös Prideparad.

2019 färdigställs den nya entrebyggnaden på Mästeriet. Vi startar projektet Krysspejling, med finansiering av Svenska ESF-rådet. Vi börjar även arbeta med speciella satsningar för asylsökande. Föreningen Öppna Kanalen Kronoberg flyttar in och blir hyresgäster i Mästeriet.

2020 föreningen Projektor byter namn till Globala Kronoberg. Funkibator tilldelas priset Årets Funkoprenör av Nordea och erhåller 50 000 kr i vinstsumma.

2021 Föreningen Öppna Kanalen Kronoberg blir en del av Nätverket SIP. Växjös första tillgänglighetsanpassade hundrastgård invigs, en satsning som stöttats av Funkibator.

volontärkoordinator
sommarproj år2
2008 augusti Första studentgruppen börjar kursen Samhällsentreprenörer.September
(1) 080901, Hanna Pettersson började i projektor för att arbeta med GTs projekt Ungt kvinnligt entreprenörskap.2009
Februari
Personer på SIP bestämmer spontant att vi ska göra en tidning som senare blir Hallå eller som utkommer i maj.Landsbygdsprojektet A Live Landsbygd beviljat 495 000 kr