Minikonferens för rehab/habilitering – träna med ny teknik!

Den 15:e maj kl 10:00-15:00

Plats: Mästeriet, Infanterigatan 10, Växjö

Arrangör: Funkibator och Furuboda Folkhögskola

Minikonferens för dig som arbetar inom rehabilitering / habilitering, om träning med ny teknik!

En nationell IT-satsning pågår gentemot rehab, hab och omsorgen. Den handlar om att använda ny teknik som spel, Virtual Reality, appar för att inspirera och motivera till träning i olika former. Syftet är att ge kunskap, omvärldsbevakning och nya tankar till sjukgymnaster/fysioterapeuter, arbetsterapeuter, omsorgspersonal och andra yrkesverksamma inom samhällets olika stödfunktioner.

Under dagen kommer det förmedlas kunskap kring vart vi i Sverige ligger i vår utveckling. Du kommer också få se och prova på olika utrustningar och metoder. Jesper Pettersson, projektledare för satsningen Cyberhjärta bedriver idag behandlingsverksamhet med barn och unga. Funkibator som förening använder spelandet och dess effekter i social träning för barn och unga inom autismspektrat. Håkan Larsson logoped på Furuboda folkhögskola och riksgymnasiet i Kristianstad är expert på tekniska anpassningar för personer med rörelsenedsättning. Under dagen får du möta dessa personer och några till.

Inbjudan i pdf till Minikonferensen i Växjö – https://goo.gl/ZojpCw
Läs mer om Cyberhjärta på – www.funkibator.se/cyberhjarta.html