Pyret och Stefan besöker foretagande.se

Företagande.se är en mötesplats för företagare och entreprenörer. Redaktionen har mött Stefan Johansson från Funkibator och hans bok Pyret som ville förändra världen i artikeln ”Entreprenörskapet en enkel men svår strid”.

Artikeln inleds med ”Vi människor är inte riktigt gjorda för att tänka annorlunda och agera på nya sätt. Vår hjärna gör allt för att spara på energi och anstränga sig så lite som möjligt. Vi söker trygghet, säkerhet och ofta en enkel väg för att det ska bli så rätt som möjligt.”

Du kan läsa den i sin helhet på foretagande.se, och läsa mer om boken på www.prickenskompisar.se.