• Sitemap
  • Prenumerera

user

Alive since 1990. In my life I did everithing except what I’d really like to do.

Läs mer

IMG_0635
Hej,
Kulturmöten och internationella kontakter är två ledstjärnor för verksamhet inom folkbildningen i allmänhet och för svenska folkhögskolor i synnerhet. Vår skolas deltagande i projektet Books like Acting, har inneburit just precis detta. Mötet i Reggio Calabria var värdefullt på många olika sätt för oss. Vi fick tillfälle att vara med att sammanfatta hur projektet förlupit och som bonus också lära oss hur man håller ihop en spretig internationell grupp samt idéer, tankar, perspektiv och nya kontakter inför framtiden.
Läs mer

 

Hej alla glada, buttra, nyfikna och muntra!

Nu har vi ett nytt samarbete med ett projekt i Rumänien som kommer att starta i höst. Gillar du att hitta på aktiviteter, är intresserad av som händer i Europa och vill utveckla eller förbättra din erfarenhet som ungdomsledare, så är det här vårt bästa tips till dig!
Som volontär kommer du tillsammans med 16 andra volontärer att arbeta med att skapa informella aktiviteter för ungdomar i skolåldern, för att erbjuda dem möjligheten till att utveckla olika färdigheter, men även att utveckla deras självkänsla och självförtroende. Man kommer att hjälpa lärarna på de olika skolorna när de gör olika och varierande aktiviteter, men också hitta på egna aktiviteter som ska stimulera den personliga och sociala utvecklingen för ungdomarna och volontären. Man kommer vara på fyra olika platser i sydvästra Rumänien, i två olika län.

Det kommer att vara aktiviteter inom ämnena kreativitet, sport, språk, kultur, mångfald, inkludering och Erasmus+. (Livslångt lärande.) Metoder som kan komma att användas är rollspel, diskussioner, hantverk, dans och sång, presentationer och problemlösning.

Aktiviteter och program som kommer att genomföras under projektets gång:

Kulturprogrammet: Målet är att dra nytta av den kulturella mångfalden bland volontärerna och skolorna kommer att genomföra aktiviteter som traditionell konst och hantverk, traditionella danser, musik och presentationer om olika länder och kulturer.

Språkprogrammet: I form av språkklubbar i skolorna använder man informella metoder för att lära sig eller förbättra sina språkkunskaper. Det kan handla om att sjunga sånger, se filmer eller spela rollspel för att stärka studenternas språkkunskaper.

Skapande verksamhet: Programmet där man jobbar med kreativitet och personlig utveckling och att med att uttrycka sig själv. Man arbetar med händerna, lera, hantverk och målning, eller med kroppen genom teater och sång samt problemlösning genom rollspel.

Social integration: Att lära ungdomarna som olika sociala situationer genom diskussioner och olika scenarion, rollspel och workshops ämnade för att bejaka EQ. (Emotionell Intelligens.)

Sport och friluftsliv-programmet: Används för att främja samarbetskunskaper, tolerans för mångfald och öka ungdomarnas självkänsla.

Livslångt lärande och möjligheter för ungdomar: Främja och informera om ERASMUS+programmet och andra möjligheter för ungdomarna i Craiova.

 När: 01/09/15 – 30/05/2016

 Var: Gorj och Dolj

 Hur många platser: 1

 Som i alla EVS-projekt ingår ett resebidrag, boende, mat- och fickpengar samt försäkring och en social mentor. Du kommer att vara försäkrad av MSH International/AXA under hela volontärtiden och vi hjälper dig med all administration gällande detta. Vi vill också att alla volontärer deltar i en förberedelsedag hos oss innan avfärd samt under volontärstiden skriver minst 5 blogginlägg för att hjälpa oss att sprida kunskap om EVS och volontärprojekt.

”Projektet genomförs av och för ungdomar. Den dagliga närvaron av volontärer i de samhällen där de kommer att verka kommer att ytterligare öka intresset hos lokala ungdomar att engagera sig och utvecklas tillsammans i en rad olika icke formella aktiviteter tillsammans med volontärerna och projektet.”