Internationella möjligheter med EVS network!

Vi vill att fler ungdomar ska få upp ögonen för vilken fantastisk möjlighet de har att åka iväg och skaffa sig viktig arbetslivserfarenhet, samtidigt som de får en insikt i en annan kultur men också i sin egen kultur. Hittills har vi ett samarbete med ett fåtal kommuner i Kronoberg, men har nu fått möjligheten att vidga våra vyer till resterande kommuner i Kronobergs län.

Globala Kronoberg är sedan sju år en del av projektet EVS (European Voluntary Service), vilket innebär att Globala Kronoberg har fungerat som en koordinator för ungdomar som vill resa till Europa och jobba som volontärer, men också för dem som har kommit till Kronoberg för att jobba som volontärer här. Vi har nu börjat en spridning av information om EVS i Kronoberg med målet att informera och skapa nya kontakter som sedan kan resultera i nya mottagande och sändande organisationer av volontärer. En del av denna informationsspridning är att anordna olika kulturevent för ungdomar i Kronoberg, där de kan mötas och dela med sig av sina erfarenheter när det kommer till resor och kulturella utbyten och där de samtidigt kan inspirera andra till att åka som volontär. Andra sätt är att utbilda ungdomsledare om EVS genom exempelvis workshops.

Jobbar du i en verksamhet med ungdomar, kanske på en fritidsgård, i en förening eller känner du någon som gör det, hör av er till oss så kommer vi och berättar mer!  Läs mer om EVS- Network på hemsidan. En kommun utanför Kronoberg som har tagit emot volontärer är Borås. Här kan du läsa mer om vad ordföranden i fritids- och folkhälsonämnden tyckte om vad volontärerna gav henne och Borås kommun.