Ny på SIP

    Är det ok att dela ut ditt telefonnummer? (till t ex myndigheter, arbetsgivare m.m.)
    Is it ok to hand out your phone number? (eg to authorities, employers etc.)
    JaNej


    *Vi behöver spara och behandla ovan personuppgifter om dig som en del i din medverkan i någon av Nätverket SIPs organisationer (i form av exempelvis praktik, volontär, anställd). Dina uppgifter kommer att sparas i max fem år efter det att du slutat hos oss. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med ekonomiteam, administratörer och din handledare. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Personuppgiftsansvarig är Fia Sjöstrand. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@sip.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.