We are going digital

🇸🇪🇸🇪🇸🇪 Hej hej, goda nyheter!

Nätverket SIPs aktiviteter går online nu! Idag börjar vi med att streama våra vanliga ”Classic Yoga” klasser kl 16:30-17:30 samt imorgon kl 11:00-12:00. Oavsett om du är hemma eller inte kan du gå med i aktiviteterna online nu! Även våra aktiviteter ”Mental Wellness” på tisdagar kl 10:30 och ”Social Club” på onsdagar kl 11:00 och 12:30 kommer att vara tillgängliga via internet nästa vecka!

Vi ger dig länkarna för att gå med i aktiviteterna på våra onlinekanaler!

🇬🇧🇬🇧🇬🇧 Hello everyone, some good news!

Nätverket SIP’s activities are going online now! Today we will start with streaming our regular “Classic Yoga” classes at 16:30-17:30 as well as tomorrow at 11:00-12:00 . No matter if you are at home or not now you can join the activities online! Also our activities “Mental Wellness” on tuesdays at 10:30 and “Social Club” on wednesdays at 11:00 and 12:30 will be accessible via the internet next week!

We will provide you the links to join the activities on our online channels!