Biotorsdag

Tagning! Huruvida du är en filmfantast eller bara vill ha en rolig kväll så är alla från 15 år och upp välkomna.

På Biotorsdagarna är det helt upp till dig själv — vi väljer filmer på plats och ser till att alla är överens.

Kom med och mys med oss för en cinematisk upplevelse!

Datum/Plats: Varje torsdag kl. 17.30, (samling 17:30, filmstart 18:00), Infanterigatan 10, Växjö (ovanvåningen, lokal: Spektrum).

Ledare: Stefan Johansson, stefan.johansson@funkibator.se

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

(ENG: MOVIE THURSDAYS

Lights, camera action! Whether you’re a film buff or just looking for a fun evening out, everyone aged 15 and above is welcome to join.

At Movie Thursdays, it’s all about you — we choose the movies on the spot, ensuring it’s a crowd-pleaser for everyone.

Come cozy up with us for a cinematic experience!

Date/Place: Every Thursday, at 17.30 (assembling at 17.30, starting the movie at 18.00), Infanterigatan 10, Växjö (upstairs, in room: Spektrum).

Leader: stefan.johansson@funkibator.se)