Kostnadsfria digitala samtalsträffar med Funkibator och RBU

Vi pratar om olika ämnen som kan vara allt från existens, socialt, vänner, ensamhet och mycket mer.

Det är är en kostnadsfria och digitala träffar som sker under lättsamma former.

Vi har en samtalsledare som tar upp olika ämnen, ställer frågor och tar upp olika situationer.
Du pratar eller lyssnar precis som du själv vill!

Gå in och läs mer på: https://www.funkibator.se/justnu.html