Volontärer, mentorer och handledare diskuterar!

 

Under EVS- fikan den 15 mars fick volontärer, handledare och mentorer svara på olika frågor om sina egna och de andras roller. På frågan vad en volontär är och vilka utmaningar de ställs inför var de eniga. En volontär jobbar och bor i ett nytt land, träffar olika människor från andra länder och får nya erfarenheter samt ställs inför många nya utmaningar. Utmaningarna är att leva med en liten budget varje månad, prata ett nytt språk och att bo och jobba på ett nytt sätt med människor från andra länder. Volontärerna upplever det som svårt att vara ifrån familj och handledarna tog upp att förväntningarna man hade innan man åkte i väg kanske inte stämmer överens med hur det faktiskt är.

Vidare fick grupperna svara på vad en mentor har för utmaningar och vilka som är de viktigaste uppgifterna för en handledare. På den första frågan svarade mentorerna själva att det är svårt att hitta tid att ses och att visa volontärerna intressanta platser i Växjö. Utöver detta svarade de andra att utmaningarna kan vara kulturella skillnader eller att mentorn och volontären förväntar sig olika saker av relationen mellan dem. Enligt handledarna är deras viktigaste uppgift att ha tålamod och att vara positiv. Mentorerna tyckte att en handledare ska vara ett stöd för volontären, både personligt och arbetsmässigt. Att möta volontärens behov är enligt volontärerna en handledares viktigaste uppgift.