Sång & Musik

Varmt välkommen att prova på allt möjligt inom musik. Vill du ha en sånglektion, lära dig noter, eller helt enkelt bara få spela, sjunga eller njuta av musik en stund passar detta perfekt för dig. Alla från nybörjare till erfarna, unga till gamla är välkomna, och har du önskemål på låtar eller aktiviteter är det bara härligt! 🎹

Tid & dag: Onsdagar, från 5 juni, kl. 17.00.

Plats: Mästeriet, Infanterigatan 10, Växjö.

Kontakt/Ledare: Lova Estlig, lova.vannestal@gmail.com

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

(A warm welcome to try everything possible in music. If you want a singing lesson, learn sheet music, or simply just play, sing or enjoy music for a while, this is perfect for you. Everyone from beginners to experienced, young to old is welcome, and if you have requests for songs or activities, that’s very much appreciated! 🎹

Day & Time: Every Wednesday, starting from the 5th of June, at 17.00.

Place: Mästeriet, Infanterigatan 10, Växjö.

Contact Person/Leader: Lova Estlig, lova.vannestal@gmail.com